Mạng máy tính (Computer Networks)

0
467

MẠNG MÁY TÍNH
(Computer Networks)

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mạng cục bộ LAN

Chương 4: Mạng diện rộng WAN

Chương 5: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 6: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 7: ATTT mạng máy tính

MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về mô hình mạng OSI, TCP/IP,
 • Các kỹ thuật mạng LANs, WANs,
 • Các chuẩn IEEE và các dịch vụ mạng Internet.
 • Giới thiệu các kỹ thuật định tuyến và chọn đường trong kết nối liên mạng
 • Các thiết bị mạng như Repeater, Hubs, Switches, Routers, Brigde…
 • Giới thiệu một số kỹ thuật an toàn mạng máy tính,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 • Andrew S .Tanenbaum, “Computer Networks”, Prentice Hall, 5th Edition 2011.
 • William Stallings, “Data and Computer Communications”,  Prentice Hall, 8th Edition, 2007.
 • Larry L. Peterson & Bruce S. Davie, “Computer Network-A system approach” , Morgan Kaufmann, Third Edition 2003.
 • Stephen Northcutt, Judy Novak, Network Intrusion Detection, 3rd.
 • James F. Kurose & Keith W. Ross, “Computer Networking” A Top-Down Approach,  Pearson Education , 6th Edition, 2012
 • Nguyễn Thúc Hải, “Mạng máy tính các hệ thống mở”, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
 • Bài giảng Mạng máy tính, ĐH KHTN.
 • Bài giảng Mạng máy tính, Học Viện KTQS.

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.