Chương 5: Mạng cục bộ LAN

0
671

NỘI DUNG

  • Giới thiệu mạng cục bộ (LAN)
  • LAN Topologies
  • Giao thức điều khiển truy cập đường truyền (MAC)
  • Một số chuẩn mạng cục bộ (IEEE)

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

  • Giúp sinh viên nắm được kiến thức về mạng LAN.
  • Nắm được ý nghĩa trong thực tế, mô hình kiến trúc và thành phần của mạng LAN.
  • Trình bày được các cách thức điều khiển truy nhập đường truyền: Token bus, Token Ring, CSMA, Ethenet.

Yêu cầu:

  • Học viên tham gia học tập đầy đủ.
  • Nghiên cứu trước các nội dung có liên quan đến bài giảng

Các thông số định nghĩa mạng LAN

Đồ hình mạng (Topology): Chỉ ra kiểu cách mà các host trong mạng được đấu nối với nhau.

Đường truyền chia sẻ (xoắn đôi, đồng trục, cáp quang): Chỉ ra các kiểu đường truyền mạng (network cables) được dùng để đấu nối các host trong LAN lại với nhau.

Kỹ thuật truy cập đường truyền (MAC): Chỉ ra cách thức mà các host trong mạng LAN sử dụng để truy cập và chia sẻ đường truyền mạng.

MAC sẽ quản trị việc truy cập đến đường truyền trong LAN và cung cấp cơ sở cho việc định danh các tính chất của mạng LAN theo chuẩn IEEE.

Chi tiết Slide

Video Slide (sẽ xem được các hiệu ứng)

Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.