test
Monday, June 24, 2024
Home Thủ thuật Tài nguyên môn học

Tài nguyên môn học

Tài nguyên môn học là nơi cung cấp các slide bài giảng, bài tập, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, hướng dẫn ôn tập… của các môn học từ cơ bản đến nâng cao của nhiều trường đại học khác nhau qua đó có thể giúp các bạn tham khảo với nhiều góc nhìn khác nhau của một môn học. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập.

Truyền thông kĩ thuật số

0
Sau khi học xong học phần truyền thông kĩ thuật số, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Đạt được một hệ thống kiến thức...

Mạng máy tính

0
Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ...

Truyền Thông Đa Phương Tiện (Multimedia Communication)

0
NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện Chương 3:...

POPULAR POSTS