Tạo nhiều tài khoản trong Active Directory (Step-By-Step Guide)

0
2217

Create Bulk Users in Active Directory (Step-By-Step Guide)

Trong môi trường quản lý tập trung Active Directory (AD), một việc ta vẫn hay thường xuyên làm đó là tạo tài khoản người dùng. Với tình huống chỉ cần tạo vài tài khoản, ta có thể sử dụng giao diện đồ họa với vài cái click chuột là hoàn tất. Nhưng nếu đặt trong trường hợp, số lượng tài khoản cần tạo lên tới hàng trăm, hàng nghìn thì sao?

Lúc này, ta cần sử dụng giải pháp dòng lệnh để thực thi mọi công việc được tự động và ít tốn thời gian hơn. Một trợ thủ đắc lực trong những trường hợp này không gì khác hơn ngoài Powershell.

Đầu tiên, ta cần chuẩn bị các file sau:

– Một file CSV chứa nội dung các trường thông tin và dữ liệu về các người dùng sẽ tạo tài khoản trong AD.

– Một tập tin ps1 chứa các dòng lệnh để chạy lệnh thực thi tạo tài khoản hàng loạt tự động.

Trong bài viết này, tôi minh họa bằng file CSV với các trường thông tin như sau:

firstname,middleInitial,lastname,username,email,streetaddress,city,zipcode,country,department,password,jobtitle,company,ou,ou1 

Tiếp tục, ta phân tích về nội dung của file lệnh thực thi:

https://raw.githubusercontent.com/votinhthuong/bulk_users_in_active_directory/master/bulk_users.ps1 

Tôi có lưu trữ file thực hành của bài viết này trên Github của tôi, bạn có thể lên đó xem và tải về dùng.  Ý tưởng của lệnh thực thi như sau:

– Tôi sẽ cho duyệt qua các OU cần tạo trong file CSV. Nếu cái nào chưa có, thì phải tạo ngay đầu tiên.

– Sau đó, tôi duyệt qua các dòng dữ liệu về người dùng trong file CSV, tìm xem có người nào đã tồn tại tài khoản trên AD chưa. Nếu có rồi thì xuất thông báo rồi bỏ qua. Nếu chưa có thì sẽ lấy thông tin tương ứng và thực thi tự động.

Chi tiết giải thích tôi có viết comment trong code ở link trên rồi.

Bài viết có tham khảo từ đây:

https://activedirectorypro.com/create-bulk-users-active-directory/

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.