Xây dựng và triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

32
2477

Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet hiện nay, cùng với các dịch vụ đi kèm, công nghệ truyền giọng nói qua mạng Internet (VoIP) dần một thay thế công nghệ truyền giọng nói qua mạng điện thoại truyền thống.

Với những ưu điểm của mình công nghệ VoIP sẽ ngày một phát triển trong tương lai. Và các doanh nghiệp với hạ tầng mạng đã được xây dựng tốt và hoàn thiện cũng đang hướng tới việc sử dung công nghệ VoIP để dần thay thế mạng điện thoại truyền thống. Đồ án với đề tài “Xây dựng giải pháp VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” sẽ trình bày cái nhìn tổng quan về hệ thống VoIP, cũng như thiết lập thử nghiệm hệ thống VoIP với các thiết bị sẵn có, cùng với đó đề xuất các giải pháp triển khai VoIP cho các doanh nghiệp. Nội dung bài viết gồm 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan về VoIP

Chương 2: Các giao thức VoIP

Chương 3: Khảo sát và xây dựng hệ thống mạng VoIP cho doanh nghiệp

Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, do kiến thức và kinh nghiệm của em còn hạn chế vì vậy không tránh được những thiếu sót, rất mong được sự nhận xét và góp ý của Thầy Cô cùng bạn bè.

  1. Lý do chọn đề tài

            Cùng với sự phát triển nhanh của mạng Internet, có rất nhiều dịch vụ sử dụng các giao thức IP cũng phát triển theo. Ngoài các dịch vụ về Web, Mail, FTP đã rất phát triển thì hiện nay các dịch vụ về Voice, Video trên nền IP cũng đang phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rất nhiều.

      Từ nhiều năm nay, VoIP là một công nghệ đang rất được thế giới quan tâm và ứng dụng ở trong thực tế vì những lợi ích mà nó đem lại. Với sự phát triển nhảy vọt của mạng chuyển mạch gói IP hiện nay không chỉ đem lại cho chúng ta những dịch vụ mới đa dạng mà còn là cơ hội cải thiện các dịch vụ viễn thông trước kia với chất lượng tốt hơn và giá thành rẻ hơn.

VoIP là một giải pháp mới cho việc truyền tín hiệu giọng nói tích hợp song song với truyền dữ liệu, giúp giảm chi phí đáng kể cho những cuộc gọi đường dài trong nước cũng như quốc tế. Với những lợi ích mà VoIP đem lại, việc xây dựng hệ thống VoIP cho doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết, đem lại không chỉ lợi ích trước mắt mà về lâu dài.  Với những lợi thế về hạ tầng mạng rất tốt đã được xây dựng, hệ thống VoIP hoàn toàn có thể được xây dựng trên hệ thống mạng sẵn có mà không phải thay đổi nhiều đến cấu trúc mạng của doanh nghiệp.

Chính vì những lý do trên và để góp phần vào tìm hiểu việc xây dựng được một hệ thống VoIP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chúng em đã chọn đề tài “Xây dựng giải pháp VoIP cho các doanh ngiệp vừa và nhỏ 

  1. Mục tiêu của đề tài
  • Có thêm kiến thức về mô hình mạng VoIP
  • Xây dựng được mô hình mạng VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mạng nội bộ
  1. Phương hướng của đề tài
  • Nghiên cứu về hệ thống mạng VoIP cơ bản, thao thác trên giao diện web Trixbox.
  • Làm nền tảng để nghiên cứu các tổng đài tương tự như Elastix, Asterisknow,…
  • Tìm hiểu mở rộng Asterisk gateway interface để biết được cách thức hoạt động của hệ thống, từ đó xây dựng demo các tổng đài tra cứu….

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 9
1. Lý do chọn đề tài 9
2. Mục tiêu của đề tài 9
3. Phương hướng của đề tài 9
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VOIP 11
1.1. Khái niệm VoIP 11
1.2. Các thiết bị để xây dựng tổng đài VoIP 12
1.3. Mô hình kiến trúc tổng quan 13
1.4. Nguyên tắc hoạt động 15
1.4.1. Nguyên tắc hoạt động 15
1.4.2. Phiên hoạt động 15
1.5. Các kiểu kết nối sử dụng VoIP 16
1.5.1. Computer to Computer 16
1.5.2. Computer to Phone 17
1.5.3. Phone to Phone 17
Chương 2: CÁC GIAO THỨC CỦA VOIP 19
2.1. Giao thức H.323 19
2.2. Giao thức H225 23
2.2.1. Bản tin RAS(Registration, Admission, Status) 23
2.2.2. Q.931 24
2.3. Giao thức H245 24
2.4. Giao Thức SIP 25
2.5. Giao thức RTP 27
2.6. RTCP 28
2.7. Giao thức MGCP 29
2.8. Sự khác biệt của gọi qua VoIP với gọi thông thường 31
2.8.1. Gọi thông thường 31
2.8.2. Sử dụng VoIP 33
2.9. Lợi ích của VoIP 34
2.10. Các hạn chế của VoIP 36
Chương 3: KHẢO SÁT, TRIỂN KHAI MÔ HÌNH CHO DOANH NGHIỆP 37
3.1. Mô hình doanh nghiệp 37
3.2. Cài Đặt Hệ Thống 39
3.2.1. Cài đặt trixbox 39
3.2.2. Cấu hình Extensions 41
3.2.3. Cấu hình Follow Me 45
3.2.4. Ring Group 47
3.2.5. Cấu hình Music On Hold 49
3.2.6. Cấu hình IVR 51
3.2.7. Cấu hình Voice Mail 54
3.2.8. Cấu hình Day/Night Control 57
3.2.9. Cấu hình Video Conference 62
3.2.10. Trunk 2 tổng đài 63
3.2.11. Cấu hình Black List 69
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 72
KẾT LUẬN 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

Link tải File PDF

Nội dung chi tiết

Nếu bạn nào muốn tải File thì vui lòng comment cuối bài viết nhé 🙂

32 COMMENTS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.