Tuesday, May 21, 2024

Mẫu Đơn tham gia nghiên cứu khoa học

0
Trong quá trình tham gia học tập tại môi trường đại học, sinh viên thường sẽ được khuyến khích tham gia công tác nghiên...

Mẫu sơ yếu lý lịch

0
Viết sơ yếu lý lịch là việc ta phải làm từ lúc còn học phổ thông cho tới khi đi làm. Oktot sẽ giới...

Mẫu lý lịch khoa học

0
LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                                                                  Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh: Quê quán:                                                                  Dân tộc: Học...

Cách viết CV cho lập trình viên

0
Viết CV (Curriculum Vitae, có nghĩa là sơ yếu lý lịch) không còn là khái niệm dừng lại ở mức bạn đi ra nhà...

POPULAR POSTS