Saturday, October 24, 2020

Mẫu Đơn tham gia nghiên cứu khoa học

Trong quá trình tham gia học tập tại môi trường đại học, sinh viên thường sẽ được khuyến khích tham gia công tác nghiên...

Mẫu sơ yếu lý lịch

Viết sơ yếu lý lịch là việc ta phải làm từ lúc còn học phổ thông cho tới khi đi làm. Oktot sẽ giới...

Mẫu lý lịch khoa học

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên:                                                                  Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh:                                            Nơi sinh: Quê quán:                                                                  Dân tộc: Học...

Cách viết CV cho lập trình viên

Viết CV (Curriculum Vitae, có nghĩa là sơ yếu lý lịch) không còn là khái niệm dừng lại ở mức bạn đi ra nhà...