Truyền thông kĩ thuật số

0
989

Sau khi học xong học phần truyền thông kĩ thuật số, sinh viên có khả năng:

Về kiến thức: Đạt được một hệ thống kiến thức đại cương, cơ bản và phù hợp với những quan điểm hiện đại, bao gồm:

  • Các kiến thức về thông tin, dữ liệu, tín hiệu, các bảng mã, cách truyền thông tin trên đường dây, các khái niệm về tín hiệu đường truyền, kĩ thuật số cho tín hiệu analog.
  • Các kỹ thuật mã hóa tín hiệu như : NRZ-L, NRZI, Bipolar-AMI, Pseudoternary, Manchester, Differential Manchester, B8ZS, HDB3. + Các kỹ thuật truyền số liệu như: truyền dữ liệu ở băng tần cơ sở, điều biên, điều pha, điều tần, multiplex; các phương pháp bảo vệ chống sai trong truyền số liệu và kiểm soát đường nối dữ liệu bằng các cơ chế flow control, error control và bit định hướng.
  • Các kỹ thuật truyền thông qua mạng truyền số liệu: các mô hình mạng truyền thông, mạng chuyển mạch mạch điện, mạng chuyển mạch gói, , mạng vô tuyến gói và vệ tinh.

Về kĩ năng:

  • Vận hành hệ thống máy tính và phát triển các phần mềm ứng dụng.
  • Vận dụng kiến thức có được để tính toán việc truyền dữ liệu, độ trễ, xử lý tắc nghẽn, khai thác và sử dụng đường truyền có hiệu quả.

Học phần này bao gồm các nội dung sau:

  • Các khái niệm căn bản: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản của hệ thống truyền dữ liệu, các thành phần liên quan như thiết bị thu, phát, môi trường truyền dẫn. Khái niệm về dữ liệu tương tự, dữ liệu số, tín hiệu tương tự, tín hiệu số, một số phương pháp mã hóa phổ biến, và các cách điều chế biên.
  • Kỹ thuật truyền số liệu: Tìm hiểu các kỹ thuật trong truyền dữ liệu số, cơ chế hoạt động của truyền đồng bộ, truyền bất đồng bộ, và một số phương thức xử lý đường truyền như phát hiện lỗi, sửa lỗi. Tìm hiểu về kỹ thuật điều khiển dòng, kỹ thuật ghép kênh – Multiplexing, kỹ thuật trải phổ.

Bài giảng chi tiết

Chương 1 – Tổng quan về Truyền dữ liệu và mạng

Chương 2 – Giao thức và Cấu trúc mạng dữ liệu

Chương 3 – Truyền tải thông tin

Chương 4 – Môi trường truyền dẫn

Chương 5 – Kỹ thuật mã hóa tín hiệu

Chương 6 – Kỹ thuật truyền dữ liệu số

Chương 7 – Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu

Chương 8 – Kỹ thuật ghép kênh

Chương 9 – Kỹ thuật trải phổ

Chúc các bạn học tốt!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.