Phương trình bậc hai

0

Bài toán:  Giải phương trình bậc 2

ax2 + bx +c=0

Input: Nhập vào 3 số: a,b,c

Xử lý:

Nếu a=0:

Nếu b=cũng bằng 0 thì xuất ra cho người dùng biết: phương trình vô nghiệm

Ngược lại thì phương trình có nghiệm: -c/b

Tính  Δ=b^2  – 4ac:

TH1: Δ > 0 => Phương trình có 2 nghiệm:x = \frac{-b\pm \sqrt{\Delta }}{2a}

TH2: Δ = 0 => Phương trình có nghiệm kép:

x = \frac{-b}{2a}

TH3: Δ < 0 => Phương trình vô nghiệm.

Output: phương trình vô ngiệm hoặc có ngiệm

Code

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY