Friday, September 22, 2023

Hướng dẫn cách quản lý tài khoản User trên Windows 10

0
Giống như các phiên bản Window từ XP, Window 10 cho phép bạn đăng nhập vào các tài khoản người dùng khác nhau khi...

Giới thiệu tính năng Universal Apps trên Window 10

0
Ở Window 10, Microsoft đã phát động một sáng kiến cho các ứng dụng là "universal” dựa trên các nền tảng khác nhau của...

Giới thiệu Windows Server 2019

2
Windows Server 2019 là phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft dành cho hệ thống máy chủ. Vừa qua, Microsoft đã phát hành...

Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình Public Website trên Router

2
Trong bài viết trước sinhvientot.net đã Hướng dẫn các bạn cấu hình website ASP + MS SQL Server trên Webserver tuy nhiên với cấu hình...

Hướng dẫn đăng ký Hostname trên NoIP

0
Để public được các dịch vụ như web, mail, camera,… thường phải có IP tĩnh Public. Tuy nhiên đối với hộ gia đình hay...

Bài viết mới nhất

Download Cisco Packet Tracer

0
Cisco Packet Tracer 8.1 To successfully install and run Cisco Packet Tracer 8.1, the following system requirements...

Thủ thuật mới nhất