Wednesday, September 30, 2020

Windows Clients

Hướng dẫn cách điều khiển truy cập từ xa trên Window...

Truy cập từ xa là một tính năng cho phép bạn truy cập các máy tính khác cách xa máy tính bạn. Cho phép truy...

Cách giám sát người dùng (trẻ em) trên Window 10

Window 10 cho phép bạn thiết lập một tài khoản con cho các con của bạn. Tài khoản này sẽ cho phép bạn thành...

Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình Public Website trên Router

Trong bài viết trước sinhvientot.net đã Hướng dẫn các bạn cấu hình website ASP + MS SQL Server trên Webserver tuy nhiên với cấu hình...

Hướng dẫn triển khai network load balancing cho Webserver

Một website với khả năng mở rộng nghĩa là khi số lượng người dùng tăng lên nhanh chóng trong một khoảng thời gian nhất...

Bài viết mới nhất

CentOS 8 – Giới thiệu về hệ điều hành Linux (P1)

Lịch sử phát triển Unix và Linux UNIX ra đời từ một đề án nghiên cứu Bell Labs của AT&T (Ken Thompson, Dennis Ritchie)...