Sunday, January 17, 2021

Hướng dẫn cách sao lưu và phục hồi dữ liệu trên...

0
Window 10 tích hợp một số công cụ giúp bạn sao lưu các tài liệu của bạn. Đây là một số công cụ. File History...

Cách giám sát người dùng (trẻ em) trên Window 10

0
Window 10 cho phép bạn thiết lập một tài khoản con cho các con của bạn. Tài khoản này sẽ cho phép bạn thành...

Cài driver card mạng wifi cho Windows server 2019

2
Hướng dẫn sử dụng 3DP Net cài driver card mạng wifi cho Windows server 2019 Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo máy tính của...

Windows Server 2012

Triển khai Additional Domain Controller trên Window Server 2012

0
Mô hình Các bước thực hiện chính xây dựng Additional Domain Controller (ADC) Bước 1.Đặt IP cho máy ADC Bước 2.Nâng cấp Additional Domain Controller Chi tiết quá trình xây dựng Additional Domain...

Hướng dẫn cấu hình Public Website trên Router

4
Trong bài viết trước sinhvientot.net đã Hướng dẫn các bạn cấu hình website ASP + MS SQL Server trên Webserver tuy nhiên với cấu hình...

Bài viết mới nhất

Cài đặt Website WordPress trên localhost

0
Ở bài viết trước sinhvietot.net đã hướng dẫn các bạn cài đặt Webserver trên Localhost để học Wordpress. Cài đặt Web Server ok, giờ...
zabbixoktot 4.1

Zabbix monitoring network 4

Thủ thuật mới nhất