Tuesday, May 21, 2019

Windows Clients

Hướng dẫn sử dụng Cortana trên Window 10

Cortana là gì ? Cortana là người hỗ trợ cá nhân thông minh của Microsoft. Nó được tích hợp trong Window 10 cũng như các...

Giới thiệu tính năng Universal Apps trên Window 10

Ở Window 10, Microsoft đã phát động một sáng kiến cho các ứng dụng là "universal” dựa trên các nền tảng khác nhau của...

Windows Server 2012

Series hướng dẫn triển khai webserver trên IIS

Website ngày nay càng trở nên phổ biến, tuy nhiên đa phần là chúng ta đi thuê host. Tiếp theo bài viết WEBSERVER LÀ GÌ...

Hướng dẫn cấu hình DNS cho Webserver

Ở phần trước chúng ta đã triển khai Cài đặt và cấu hình Network Load Balancing, Phần này sẽ Hướng dẫn các bạn cấu...

Bài viết mới nhất

Ảo hóa máy chủ vật lý thành máy chủ Hyper-V

Công nghệ máy ảo áp dụng cho cả phần cứng máy chủ và máy trạm. Công nghệ máy ảo cho phép nhiều hệ điều...