Thursday, June 27, 2019

Windows Clients

Hướng dẫn cách bảo mật máy tính trên Window 10

Window 10 có một loạt các công cụ để giúp bạn bảo vệ máy tính của mình từ các mối đe dọa như là...

Hướng dẫn cách quản lý kết nối mạng Internet trên Window...

Giống như các phiên bản Window trước, Window 10 cũng cho bạn biết trạng thái kết nối mạng trong vùng thông báo Notification Area. Nếu...

Windows Server 2012

Hướng dẫn cấu hình Firewall trên Windows Server 2016/2012/2008

Windows Firewall with Advanced Security là một tường lửa chạy trên các phiên bản hệ điều hành Windows.  Kể từ bản Windows Server 2008,...

Hướng dẫn cấu hình Public Website trên Router

Trong bài viết trước sinhvientot.net đã Hướng dẫn các bạn cấu hình website ASP + MS SQL Server trên Webserver tuy nhiên với cấu hình...

Bài viết mới nhất

Viết nó đi!

Hãy viết nhiều hơn. Viết xuống mới thấy, mình không giỏi chữ Việt như mình tưởng đâu. Ý thành chữ mới thấy, chỉ khi viết xuống,...