Xây dựng Child Domain trên Windows Server 2016/2012/2008/2003

0
1656

Tiếp theo loạt bài viết về Windows Server 2016/2012/2008/2003. OKTOT gởi đến các bạn bài hướng dẫn Xây dựng Child Domain Controller trên Windows Server 2016/2012/2008/2003 nhằm quản lý tên miền, là miền con của sinhvientot.net

I. Giới thiệu

Sau một thời gian dài hoạt động OKTOT.com ngày càng lớn mạnh, do vấn đề phân cấp tương ứng với từng lĩnh vực hoạt động. Duc-it đã tách ra thành một Domain riêng, tuy nhiên Domain này vẫn sẽ nằm trong Forest của OKTOT.com. Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn xây dựng Child Domain Controller trên Windows Server 2016

II. Chuẩn bị

·         01 máy Windows Server 2016 đã triển khai làm Primary Domain Controller (PDC)
·         01 máy Windows Server 2016 sẽ xây dựng thành Child Domain Controller (CDC)
Mô hình hệ thống

image001

III. Các bước chính xây dựng Child Domain Controller (CDC)

Bước 1. Đặt IP tĩnh cho máy chọn làm Child Domain Controller
Bước 2. Xây dựng Child Domain Controller
Bước 3. Đăng nhập máy CDC để kiểm tra

IV. Chi tiết quá trình xây dựng Child Domain Controller (CDC)
Cấu hình IP cho máy được chọn làm CDC
image002Mở Server Manager , sau đó chọn Add roles and features.image003Màn hình giới thiệu chọn Next để qua bước tiếp theoimage005

Chọn Role based or…..Click Next
image006

Chọn Select a Server from the server pool, Click Nextimage007Ở màn hình Select Server Roles, bạn đánh dấu chọn vào ô Active Directory Domain Servicesimage008Chương trình sẽ yêu cầu cài thêm các Features, bạn Click Add Features,image009Các bước còn lại bạn nhấn Next theo mặc định. Màn hình Confirm installation selections, nếu bạn đánh dấu chọn vào ô Restart the destination server automatically if required (hệ thống sẽ tự khởi động lại khi có yêu cầu), sau đó Click Install, để bắt đầu cài đặt.image010Sau khi hoàn tất, nhấp vào Promote this Server to a domain controller.image011Màn hình Deployment Configuration, chương trình cung cấp cho bạn ba tùy chọn:

  • Add a domain controller to an existing domain: Thêm một ADC vào domain có sẵn.
  • Add a new domain to an existing forest: Xây dựng domain mới trong forest có sẵn.
  • Add new forest: xây dựng máy DC đầu tiên của forest.

Do chúng ta đang xây dựng CDC nên Bạn chọn vào tùy chọn đầu tiên là Add a new domain controller to an existing forest.
+ Mục Specify the domain information for this operation:

  • Select domain type: chọn là Child Domain
  • Parent domain: gõ tên domain của máy làm DC
  • New domain name: gõ tên domain của máy sẽ làm child domain

image012+ Mục Supply the credentials to perform this operation, bạn phải dùng user Domain Admin thì mới có thể thực hiện việc cài CDC.
Chọn Change để gõ user và password của user Domain Admin trên Domain controller.
image014Sau đó click Next
– Màn hình Domain Controller Options, bạn có thể đánh dấu chọn vào ô Domain Name System (DNS) server để cài đặt thêm DNS cho CDC.
Tiếp theo bạn đánh dấu chọn vào ô Global Catalog (GC). để CDC có thể chứng thực khi user log on.
+ Bên dưới là mục Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password, bạn nhập vào mật khẩu. Mật khẩu này sẽ được dùng để khôi phục AD ở chế độ Restore Mode.
Lưu ý: password phải gồm; ký tự hoa, thường, đặc biệt hoặc ký tự số và từ 7 ký tự trở lên, sau đó click Next,

image015Màn hình DNS Options, bạn Click Next
image016Đặt lại tên NetBIOS hoặc sử dụng tên NetBIOS mặc định,sau đó click Next.image018Màn hình Paths, bạn trỏ đường dẫn đến nơi cần lưu cơ sở dữ liệu của AD, log files và SYSVOL. click Next,image020Click Next.
image021Màn hình Prerequisites Check, khi bạn nhận được thông báo All prerequisites check passed successfully nghĩa là quá trình kiểm tra điều kiện để cài đặt ADC đã thành công. Bạn Click Install để bắt đầu cài đặt.image022Sau khi hoàn tất, máy tính sẽ khởi động lại.image023Sau khi khởi động, mở Server Manager > chọn Active Directory Domain an Trusts để kiểm tra.image025Video hướng dẫn child domain trên Windows Server 2016:

 

XÂY DỰNG CHILD DOMAIN TRÊN WINDOWS SERVER 2012/2008

Các thao tác tương tự trên Windows Server 2016

XÂY DỰNG CHILD DOMAIN TRÊN WINDOWS SERVER 2003

Video hướng dẫn child domain trên Windows Server 2003:
Cám ơn các bạn đã xem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here