Giới thiệu tính năng Universal Apps trên Window 10

0
450

Ở Window 10, Microsoft đã phát động một sáng kiến cho các ứng dụng là “universal” dựa trên các nền tảng khác nhau của nó. Điều này có nghĩa là một ứng dụng được thiết kế cho máy tính của bạn cũng có thể hoạt động trên một điện thoại Window Phone, một Xbox hay bất kì các thiết bị tương thích nào khác của Window.

1

Để đạt được điều này, Window đã phát triển Universal Window Platform(UWP) cải thiện Window Store để phục vụ như là một cửa hàng thống nhất cho tất cả các ứng dụng Window. Để truy cập vào Window Store, người dùng có thể nhấp chuột vào kí hiệu trên thanh công cụ. Nó sẽ ở Window Store và cho phép người dùng duyệt bất kì ứng dụng nào mình muốn.

Window cũng cho phép “cross-buys”, có nghĩa là việc mua bản quyền cho một ứng dụng trên một thiết bị, thí nó cũng sẽ chấp nhận cho các thiết bị tương thích khác mà người dùng này có.

2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.