Hướng dẫn quản lý đa phương tiện trên Window 10

0
425

Window 10 cung cấp nhiều cách để làm việc với các tệp tin phương tiện (nhạc hay phim). Một số tính năng cần để xử lý các tệp tin này là tích hợp vào Window để bạn có thể dễ dàng truy cập. Ví dụ, nếu bạn chọn một tệp nhạc, bạn sẽ nhìn thấy thanh ribbon ở phía trên cửa sổ thư mục của bạn.

1

Bạn cũng sẽ thấy tương tự khi chọn một tệp phim.

Media Applications (Ứng dụng phương tiện)

Mặc dù bạn có nhiều chương trình đa phương tiện trong máy tính, Window 10 vẫn có một số lưa chọn cho bạn để sử dụng.

Đối với tệp nhạc, Window truyền thống có Window media player. Tuy nhiên, phiên bản mới của Window có Groove Music(lúc trước được biết là Xbox Music).

2

Đối với tệp tin là phim, Window cũng sử dụng Window Media player, nhưng bây giờ là Movies&TV.

3

Window 10 cũng có Window DVD Player để phát DVD trong máy tính của bạn.

4

Bạn cũng có thể chọn ứng dụng nào bạn mốn sử dụng để mở các tệp của bạn qua các bước sau:

Bước 1 – Nhấp chuột phải vào tệp nhạc hay phim.

5

Bước 2 – Chọn Open with.

Bước 3 – Chọn ứng dụng muốn sử dụng để mở.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.