Thiết lập thời gian hết hạn cho Password của vCenter Single Sign-On

0
483

Chính sách mật khẩu của vCenter Single Sign-on thực hiện chức năng xác định chuẩn dạng của mật khẩu và thời gian hết hạn của nó. Chính sách thiết lập này chỉ áp dụng cho các người dùng trong môi trường domain của vCenter Single Sign-On quản lý (thông thường là vsphere.local hoặc vmc.local).

Mặc định, mật khẩu trong vCenter Single Sign-On được thiết lập thời gian hết hạn là 90 ngày. Khi gần tới ngày hết hạn, sẽ có một thông báo liên tục xuất hiện ở trên cùng màn hình vCenter mỗi khi đăng nhập.

Để thay đổi điều này, ta có thể thực hiện các bước bên dưới đây.

Đầu tiên, đăng nhập vào vCenter trên giao diện web và chọn LAUNCH VSPHERE CLIENT (HTML5).

Nhập vào thông tin đăng nhập cho tài khoản muốn thiết lập chính sách mật khẩu, ở đây là tài khoản administrator@vsphere.local.

Nếu bạn thiết lập một tên miền khác với tên mặc định vsphere.local, khi đăng nhập phải chỉ rõ ra domain đó theo cú pháp administrator@mydomain, trong đó mydomain là tên miền do bạn quy định lúc cài đặt.

Sau khi đăng nhập thành công, chuyển hướng tới Configuration UI. Cụ thể trong menu Home, chọn vào mục Administration. Tìm trong cửa sổ bên trái, bên dưới mục Single Sign On, nhấp chuột vào Configuration.

Trong cửa sổ mới xuất hiện bên phải, chọn vào thẻ Password Policy và nhấn vào nút Edit tương ứng.

Trong cửa sổ mới xuất hiện, ta có thể tùy chỉnh các thông số sau cho chính sách mật khẩu, bao gồm:

Tùy chọn Mô tả
Description Mô tả chính sách mật khẩu.
Maximum lifetime Thời gian hiệu lực tối đa cho mật khẩu trước khi hết hạn. Giá trị thời gian hiệu lực tối đa có thể thiết lập tới 999999999 ngày. Nếu không muốn mật khẩu hết hạn, ta nhập giá trị 0 vào ô này.
Restrict reuse Giới hạn sử dụng lại số lượng mật khẩu đã từng được sử dụng trước đó. Lấy ví dụ, nếu bạn nhập vào đây giá trị 6, nghĩa là người dùng không thể sử dụng lại bất kỳ mật khẩu nào trùng với 6 mật khẩu mới được sử dụng gần đây nhất.
Maximum length Độ dài tối đa cho phép của mật khẩu.
Minimum length Độ dài tối thiểu cho phép khi người dùng thiết lập mật khẩu. Độ dài tối thiểu phải không nhỏ hơn mức tối thiểu đã bao gồm kết hợp của các yêu cầu về ký tự chữ, số và ký tự đặc biệt trong nó.
Character requirements Số lượng tối thiểu của các loại ký tự khác nhau được yêu cầu trong mật khẩu. Bạn có thể chỉ định số lượng của từng loại ký tự như sau:Ký tự đặc biệt: & # %

 

Ký tự chữ cái: A b c D

 

Ký tự viết hoa: A B C

 

Ký tự viết thường: a b c

 

Ký tự số: 1 2 3

Số lượng ký tự chữ cái tối thiểu yêu cầu phải đáp ứng đủ yêu cầu về tập hợp cả chữ hoa và chữ thường kết hợp.

Các ký tự không phải ASCII (non-ASCII) cũng được hỗ trợ trong mật khẩu. Trong các phiên bản trước của vCenter Single Sign-On, có sự giới hạn đối với các ký tự được hỗ trợ.

Identical adjacent characters Số lượng ký tự liền kề giống hệt nhau được cho phép trong mật khẩu. Ví dụ: nếu bạn nhập 1, mật khẩu sau đây không được phép: p@$$word.Giá trị ở trường này phải lớn hơn 0.

Sau khi đã hoàn thành xong cấu hình mong muốn, nhấn Save để lưu các thiết lập lại.

Bước cuối cùng, ta phải đăng xuất ra khỏi vCenter và đăng nhập lại để thấy chính sách đã được thiết lập, cụ thể là thông báo hết hạn mật khẩu đã biến mất.

Để rõ hơn, bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây:

VÕ TÌNH THƯƠNG

votinhthuong9@gmail.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.