Chương 01: Tổng quan về Mạng máy tính

0
548

NỘI DUNG

 • Giới thiệu
 • Lịch sử phát triển
 • Kiến trúc mạng (Network Architecture)
 • Các khái niệm cơ bản
 • Các thành phần mạng máy tính
 • Phân loại mạng
 • Các lợi ích và thách thức

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu các kiến thức tổng quan về mạng máy tính
 • Các vấn đề của mạng máy tính

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững

 • Quá trình hình thành và phát triển của mạng máy tính
 • Các khái niệm cơ bản của mạng máy tính
 • Các thành phần mạng máy tính
 • Phân loại mạng
 • Các lợi ích và thách thức

Chi tiết Slide

Video Slide (sẽ xem được các hiệu ứng)

 

Chương 2: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

Chương 7: ATTT mạng máy tính

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY