Monday, May 23, 2022
Home Tags Slide mạng máy tính

Tag: Slide mạng máy tính

Mạng máy tính

0
Sau khi học xong học phần Mạng máy tính, sinh viên có khả năng: Về kiến thức: Môn học cung cấp những kiến thức cơ...

Học ngành mạng máy tính ? Tương lai ra sao ?

0
ĐÔI LỜI CHIA SẺ VỀ CHUYÊN NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH 1      LỜI NÓI ĐẦU Internet luôn là lựa chọn hàng đầu với người học ngành CNTT...

Chương 7: ATTT mạng máy tính

0
NỘI DUNG Tổng quan ATTT Giới thiệu một số kỹ thuật tấn công phổ biến Giới thiệu các kỹ thuật mã hóa, bảo mật...

Chương 3: Mô hình TCP/IP và mạng Internet

0
NỘI DUNG Mô hình TCP/IP Mạng Internet MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Trình bày được Mô hình và chức năng các tầng của TCP/IP. ...

Chương 4: Phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng

0
NỘI DUNG Các phương tiện truyền dẫn Thiết bị mạng MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích: Giúp sinh viên nắm được kiến thức về các...
MoHinhFirewalloktot

Chương 6: Mạng diện rộng WAN

0
NỘI DUNG Giới thiệu mạng WAN Công nghệ kết nối mạng WAN Định tuyến trong mạng WAN Các công nghệ truyền dẫn MỤC ĐÍCH –...

Chương 5: Mạng cục bộ LAN

0
NỘI DUNG Giới thiệu mạng cục bộ (LAN) LAN Topologies Giao thức điều khiển truy cập đường truyền (MAC) Một số chuẩn mạng cục...

Chương 02: Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

0
Nội dung Kiến trúc phân tầng Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Mục đích Giới thiệu các nguyên tắc chuẩn hóa và...

Chương 01: Tổng quan về Mạng máy tính

0
NỘI DUNG Giới thiệu Lịch sử phát triển Kiến trúc mạng (Network Architecture) Các khái niệm cơ bản Các thành phần mạng máy tính ...

Mạng máy tính là gì ?

35
Khái niệm mạng máy tính Mạng máy tính là một hệ thống gồm nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau...

POPULAR POSTS