Định tuyến động với giao thức RIP trên Router Cisco

0
3308

sinhvientot.net gởi đến các bạn Bài viết hướng dẫn Xây dựng mô hình mạng kết nối 3 chi nhánh lại với nhau sử dụng định tuyến động với giao thức RIPv1/v2 trên các Router Cisco.

RIP là giao thức định tuyến Vector khoảng cách lâu đời nhất, mặc dù cách hoạt động chưa tối ưu nhưng RIP được cấu hình 1 cách đơn giản và phổ biến.

Ý tưởng: Bộ định tuyến duy trì một bảng định tuyến (vector) cung cấp khoảng cách tốt nhất được biết đến mỗi đích (thường là bộ định tuyến). Thông tin của bảng này thường xuyên được cập nhật bằng cách trao đổi thông tin với các bộ định tuyến lân cận.

Khoảng cách: có thể là bước nhảy, thời gian trễ đo bằng ms, Thông thường sử dụng thời gian trễ.

RIP có 2 phiên bản: RIPv1 và RIPv2

 

Giải thuật Định tuyến theo vector khoảng cách (RIP)

[1] Bộ định tuyến tính khoảng cách từ nó đến các bộ định tuyến lân cận bằng cách gửi gói tin ECHO.

[2] Cứ sau T ms mỗi bộ định tuyến lại truyền đến bộ định tuyến lân cận một danh sách các khoảng cách ước lượng cho mỗi đích và nó cũng nhận từ các bộ lân cận khác.

[3] Cập nhật bảng định tuyến với khoảng cách tốt nhất.

Đặc điểm RIPv1

Rip là gia thức định tuyến Vector khoảng cách

Rip sử dụng Hop Count để lựa chọn đường đi

Quảng bá tuyến đường đi với số Hop Count lớn hơn 15 là không truy cập được

Thông điệp được broadcast mỗi 30 giây

Giới hạn của RIPv1

Các giao thức định tuyến classful không bao gồm mặt nạ mạng con với địa chỉ mạng trong quá trình cập nhật bảng định tuyến

Khi đó có thể gây ra vấn đề với mạng con bị phân chia hoặc các mạng có sử dụng Variable-Length Subnetmask

=> RIPv2
Mô hình:
image020
Thực hiện theo yêu cầu sau: Cấu hình sao cho các mạng giao tiếp được với nhau với giao thức RIPv1/v2
Cấu hình định tuyến trên R1:

image022

  •  Bước 1: Cấu hình địa chỉ serial interface nối với router R3
  •  Bước 2: Cấu hình địa chỉ IP cho fastethernet 0/0 interface
    • image024
  •  Bước 3: Cấu hình địa chỉ IP fastethernet 0/1 interface
image026
  •  Bước 4: Cấu hình RIP
image028

*  Cấu hình tương tự trên các Router R2, R3:

image030

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.