Xây dựng hệ thống Mail Server cho ngân hàng MaritimeBank

7
2178

Xậy dựng hệ thống Mail Server cho Ngân hàng; Maritime bank chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm: cho vay, hộ trợ thanh toán quốc tế, hộ trợ XNK,…

MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG MAIL SERVER CHO NGÂN HÀNG MARITIMEBANK

  • Nghiên cứu về MS Exchange 2007.
  • Triển khai hệ thống Mail cho doanh nghiệp.
  • Xây dựng Cluster, LoadBalancing tăng khả năng chịu lỗi và cân bằng tải cho doanh nghiệp.
  • Triển khai giải pháp mail cho nhiều doanh nghiệp có nhiều trụ sở.
  • Triển khai các giải pháp an toàn Mail cho doanh nghiệp.
  • Tăng khả năng làm việc nhóm.

Tổng quan về Ngân hàng thương mại hàng hải Maritime bank:

  • Ngân hàng thương mại hàng hải Maritime bank chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm: cho vay, hộ trợ thanh toán quốc tế, hộ trợ XNK,…
  • Khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân hoặc các nhà đầu tư.
  • Với tiêu chí của ngân hàng là mở ra các dịch vụ và sản phẩm an toàn, hiệu quả và nhanh chóng cho khách hàng trên cả nước.
Theo sự khảo sát tại Ngân hàng thương mại hàng hải Maritime bank, Maritime bank chuyên cung cấp các dịch vụ và sản phẩm: cho vay, hộ trợ thanh toán quốc tế, hộ trợ XNK,… cho các khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân hoặc các nhà đầu tư. Với tiêu chí của ngân hàng là mở ra các dịch vụ và sản phẩm an toàn, hiệu quả và nhanh chóng cho khách hàng trên cả nước. Nhân viên trao đổi thông tin, dữ liệu qua email là thường xuyên. Tuy vậy, cơ sở hạ tầng mạng của Ngân hàng Maritime bank đang thuê Mail Server của FPT và đặt tại văn phòng FPT làm khó khăn trong việc quản lý bảo mật, chậm trong việc khắc phục lỗi, và đặc biệt là bị tách biệt với các ứng dụng khác của công ty: Office Communication Server, Microsoft Office SharePoint Server,…  còn đơn giản chưa có server quản lý, chưa có hệ thống mail cho các nhân viên. Tuy đã cố gắng đầu tư về thiết bị nhưng vẫn không khắc phục được sự cố và đáp ứng nhu cầu gửi mail cho nhân viên. Nay theo sự phát triển quy mô của công ty. Cần có một hệ thống mạng hoạt động tốt, nhân viên trao đổi mail ổn định.
Qua hóa trình phân tích chúng tôi xác định được những mục tiêu sẽ làm trong hệ thống:
Mục đích 1: Mail gửi và nhận trong mạng Lan và ra Internet.
Mục đích 2: Tăng tính sẵn sàng cho hệ thống mail.
Mục đích 3: Đảm bảo dữ liệu hệ thống.
Để triển khai hệ thống theo các mục tiêu trên chúng tôi có các giải pháp sau:
Triển khai Domain Controller, Child Domain Controller.
Triển khai Mail Exchange server.
Triển khai Cluster Server.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN.. 1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.. 2
DANH MỤC HÌNH.. 5
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. 6
LỜI NÓI ĐẦU.. 7
NỘI DUNG.. 9
I.      GIỚI THIỆU TỔNG QUAN.. 14

.1.        Giới thiệu tổng quan về hệ thống mail 14
.1.1.     Giới thiệu về email 14
.1.1.1.      Khái niệm và lợi ích của email 14
.1.1.2.      Mail offline. 15
.1.1.3.      Hệ thống DNS và cấu trúc của email 16
.1.2.     Giới thiệu về Mail Server và Mail Client. 20
.1.2.1.      Mail Server. 20
.1.2.2.      Mail Client. 24
.2.        Giới thiệu các giao thức được sử dụng trong hệ thống mail 28
.2.1.     SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 29
.2.2.     POP (Post Office Protocol). 30
.2.3.     IMAP (Internet Message Access Protocol). 31
.2.4.     MIME (Multipurpose Internet Mail Protocol). 33
.3.        Giới thiệu các trình Mail Server. 34
.3.1.     Mdeamon. 34
.3.2.     MS Exchange Server. 34

II.       TÌM HIỂU KIẾN THỨC.. 34

1.1.     Giới thiệu tổng quan về MS Exchange Server 2007. 34
1.1.1.      Lịch sử ra đời MS Exchange Server. 34
1.1.2.      Các phiên bản Exchange Server 2007. 37
1.2.     Tìm hiểu các Server Roles trong MS Exchange Server 2007. 37
1.2.2.      Giới thiệu các Server Role. 38
1.2.3.      Công nghệ Clustering. 43
1.2.4.      Công nghệ LoadBalancing. 44
1.2.5.      Công nghệ Clustering cho hệ thống mail Exchange. 44
1.2.6.      Công nghệ Loadbalancing cho hệ thống mail Exchange. 45

III.     PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.. 46

1.1.     Hệ thống mạng của doanh nghiệp. 46
1.1.1.      Nhu cầu sử dụng email 46
1.1.2.      Hệ thống email hiện tại 46
1.1.3.      Hướng phát triển hệ thống của doanh nghiệp. 46
1.2.     Lập danh sách các yêu cầu cho hệ thống. 47
1.3.     Lập kế hoạch triển khai hệ thống Mail 47

IV.      TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.. 48

1.1.     Triển khai hạ tầng. 48
1.1.1.      Triển khai Active Directory. 48
1.2.     Active Directory. 51
1.3.     Công nghệ Clustering cho hệ thống mail Exchange. 55
1.4.     Công nghệ Loadbalancing cho hệ thống mail Exchange. 72
1.5.     Cài đặt MS Exchange 2007. 80
1.6.     Cấu hình MS Exchange 2007. 85
1.6.1.      Những thiết lập cần thiết. 85
1.6.2.      Mailbox. 85
1.6.2.1.      Tạo Storage group. 85
1.6.2.2.      Tạo Database. 87
1.6.2.3.      Tạo UserMailbox. 89
1.6.2.3.1.       Tạo UserMail: dùng cho các User của công ty, đã có hoặc tạo mới trong AD     89
1.6.2.3.2.       Tạo MailUser: dùng cho các nhân viên mới vào( người học việc).   93
1.6.2.3.3.       Tạo MailContact: dùng cho các đối tác trong công việc. 96
1.6.3.      Tạo Group. 98
1.6.3.1.      Tạo Distribution Group: lưu trữ các User theo nhóm để quản lý……. 98
1.6.3.2.      Tạo Dynamic Distribution Group: group theo nhóm thuộc tính định sẳn     103
1.6.3.3.      Thiết lập Address List. 109
1.6.3.4.      Thiết lập Custom Address List. 111
1.6.3.5.      Thiết lập Message Policy. 116
1.6.3.5.1.       Tạo Rule “Cấm ra internet”. 116
1.6.3.5.2.       Tạo Rule “ Chữ ký”. 120
1.6.3.5.3.       Tạo Rule “ Theo dõi nhân viên”. 126
1.6.3.6.      Tạo Send Connector trên Hub Transport. 128
1.6.3.7.      Tạo Recevie trên Hub Transport. 134
1.7.     Cài đặt Anti-virus và anti-spam.. 141
1.7.1.      Cài đặt Anti-Virus. 141
1.7.2.      Cấu hình Anti_Virus. 148
1.7.3.      Cài đặt Anti-Spam.. 152
1.7.4.      Cấu hình Anti-Spam.. 153
1.8.     cấu hình ISA.. 159
v     Các rule cần thiết lập:. 159
1.9.     Backup and Restore. 187

V.    ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.. 196

1.1.     Đánh giá đề tài 196
1.2.     Khả năng áp dụng và mở rộng. 197
1.3.     Hướng phát triển đề tài 197
1.3.1.      Nâng cấp lên MS Exchange Server 2010. 197

KẾT LUẬN.. 210
TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 211

Xem tất cả video đề tài tại đây

Download file báo cáo ở đây

7 COMMENTS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.