Tìm hiểu về hạ tầng khóa công khai

0
364

Tìm hiều về hạ tầng khóa công khai. Triền khai, cài đặt thử nghiệm một ứng dụng dựa trên hạ tầng khóa công khai.

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG

Tìm hiều về các lý thuyết liên quan đến hạ tầng khóa công khai. Nghiên cứu về chữ ký điện tử bảo mật dữ liệu trong mạng thông tin.
Triền khai, cài đặt thử nghiệm một ứng dụng dựa trên hạ tầng khóa công khai

MỞ ĐẦU

          Trong thời buồi công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các thông tin trao đổi trên mạng thông tin ngày càng nhiều và đa dạng.

Kèm theo sự phát triển của mạng thông tin thì nhu cầu trao đổi, bảo mật thông tin trên mạng cần được chú ý hơn. Các giải pháp, phương pháp bảo mật được nhiều tổ chức đưa ra rất nhiều và trong có vần đề mã hóa bảo mật thông tin.

Mã hóa thông tin trên mạng đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay, đã có nhiều cách mã hóa thông tin được đưa ra. Trong đó mã hóa thông tin dựa trên hạ tầng khóa công khai PKI là một trong số những phương pháp bảo mật thông tin được phát triển hiện nay.

Đề tài này chúng em nghiên cứu tìm hiều về hạ tâng khóa công khai, tìm hiều thuật toán mã hóa, tìm hiểu về chữ ký số, cài đặt ứng dụng về khóa công khai.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1: MÃ HÓA VÀ CÁC LOẠI HÌNH MÃ HÓA

1.1 Hệ mật mã:……………………………………………………………………………. 2
1.2 Mã hóa bí mật (Mã hóa đối xứng):……………………………………………. 3
1.3 Mã hóa công khai (Mã hóa bất đối xứng): 4
1.4 Hệ RSA:……………………………………………………………………………….. 6
1.5 Elgamal:……………………………………………………………………………….. 8

CHƯƠNG 2: CHỮ KÝ SỐ

2.1 Chữ ký số:…………………………………………………………………………….. 9
2.2 Chữ ký dựa trên hệ mật RSA .. 14
2.3 Chữ ký số dựa trên hệ mật Elgamal 14
2.4 Chuẩn chữ ký số DSS: 15
2.5  Hàm băm: 16

CHƯƠNG 3: HẠ TẦNG MÃ HÓA CÔNG KHAI

3.1 Khái niệm hạ tầng mã hóa công khai PKI:…………………………………. 20
3.2 Ứng dụng của PKI………………………………………………………………….. 21
3.3 Vai trò của PKI trong Thương mại điện tử: 21
3.4 Các thành phần của PKI: 22
3.4 Tổ chức chứng thực CA: 22
3.5 Trung tâm dăng ký RA: 23
3.6 Thực thể cuối (Người giữ chứng chỉ và Clients): 24
3.7 Hệ thống lưu trữ: 24
3.8 Chức năng của PKI: 25
3.9 Mô hình PKI: 29

CHƯƠNG 4: CHỨNG CHỈ SỐ VÀ MỘT SỐ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG PKI

4.1 Giới thiệu chưng chỉ số: 37
4.2 Chứng chỉ khóa công khai X.509 . 38
4.2 Thu hồi chứng chỉ: 42
4.3 Chính sách của chứng chỉ: 43
4.4 Công bố và gửi thông báo thu hồi chứng chỉ:……………………………… 44
4.5 Một số công nghệ sử dụng trong PKI:……………………………………….. 47

CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG DỰA TRÊN HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI

5.1 Bảo mật website với SSL certificate của Comodo.com .. 55
5.1.1 Giới thiệu: 55
5.1.2 Triển khai https với SSL certificate của Comodo.com .. 56
5.2 Bảo mật Mail với Certificate Authority……………………………………… 75

KẾT LUẬN .. 98
TÀI LIỆU THAM KHẢO .. 99

KẾT LUẬN

Trong quá trình làm đồ án, nhóm đã cố gắng tìm hiểu lý thuyết về những vấn đề về mã hóa thông tin, tìm hiểu về hạ tầng khóa công khai và những vấn đề liên quan. Triển khai được ứng dụng bảo mật website với SSL certificate, bảo mật Mail với Certificate Authority.

Với phương pháp mã hóa mà nhóm nghiên cứu, có thể triển khai sử dụng tốt trong hệ thống mạng của công ty. Giúp cho dữ liệu của truyền giữa web server và user truy cập được  bảo mật không bị nghe lén, đánh cắp thông tin.

Giúp cho các giao dịch thương mại điện tử được an toàn, những dữ liệu bí mật của người dùng được bảo mật như password, tài khoản ngân hàng…
Mặt còn hạn chế của để tài là vấn đề bảo mật cho hệ thống mail gửi nhận trong môi trường internet vẫn chưa thực hiện được.

Trong quá trình thực hiện chắc chắn có thiếu sót do còn hạn chế về kiến thức thực tế nên vẫn chưa thể có được kết quả tốt nhất xin Quí Thầy/Cô thông cảm.

Tải file báo cáo ở đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.