Triển khai OCS – Domain Controller 

0

Microsoft Office Communication Server Giải pháp truyền thông hợp nhất của Microsoft dùng sức mạnh của phần mềm để kết nối mọi người lại với nhau. sinhvientot.net gởi đến bài hướng dẫn triển khai OCS từ A-Z.

Khái niệm về Office Communication
Giải pháp truyền thông hợp nhất (Unified Communication) của Microsoft dùng sức mạnh của phần mềm để kết nối mọi người lại với nhau. Sản phẩm Office Communications Server được xem là nền tảng để mọi người có thể trao đổi thông tin tức thời, hội họp và trao đổi thoại với nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới. Sản phẩm Microsoft Office Communications Server 2007 hoàn thiện chất lượng thoại cho người sử dụng, cho phép các tổ chức vận hành và kiểm soát được hạ tầng thông tin một cách hiệu quả. Không những thế còn được xem là một ứng dụng lõi để có thể nhúng vào  các ứng dụng hiện có và nâng cấp các quy trình xử lý thông tin trong doanh nghiệp.
Lợi ích của Office Communication

Trao đổi thông tin một cách liền lạc: Mọi người vẫn thường phải trao đổi thông tin với nhau qua nhiều phương tiện khác nhau như e-mail, chat, điện thoại, fax v.v…điều này có thể làm giảm năng suất lao động và hiệu quả công việc. Office Communications Server giúp hội tụ các phương thức trao đổi trên lại với nhau một cách tự nhiên, giúp người dùng có thể tìm ngay được đúng người, đúng lúc và sử dụng ngay những sản phẩm thân quen nhất. Khái niệm này gọi là Unified Communications hay là truyển thông hợp nhất.

Linh hoạt trong việc quản lý và kiểm soát: Bộ phận CNTT trong doanh nghiệp thường phải đối phó với việc tiết kiệm chi phí, bảo mật thông tin, tích hợp sản phẩm mới với những hạ tầng hiện có và đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty, pháp luật Nhà Nước v.v… Office Communications Server sẽ cho phép các nhà quản trị thỏa mãn được những thách thức này nhờ khả năng cung cấp các giải pháp truyền thông linh hoạt cho người dùng và những công cụ hỗ trợ bảo mật cao cấp.

Là nền tảng để mở rộng khả năng của các ứng dụng khác: Một trong những lợi thế của giải pháp thông tin dựa trên phần mềm là khả năng nhúng các chức năng trao đổi thông tin này vào các ứng dụng hàng ngày trong doanh nghiệp và có thể đưa chúng vào các quy trình xử lý thông tin. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Office Communications Server cung cấp giải pháp giao tiếp với các ứng dụng trao đổi thư điện tử và điện thoại hiện có của doanh nghiệp và dễ dàng điều chỉnh cho phù hợp tùy theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh đặc thù.
Bước 1: Tại server Domain Controller
  • Domain: tktelecom.com
IP: 10.0.0.8
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 10.0.0.1
DNS: 10.0.0.8
  • Lên Domain Controller
  • Raise Domain Functional Level Window Server 2003
  • Raise Forest Functional Level Window Server 2003
  • Cài đặt IIS với ASP
  • Cài đặt Enterprise Root CA
  • Cấu hình DNS cho pool
  • Tạo A Record: ocs.tktelecom.com
– Tạo SRV Record
– Service :_sipinternaltls
– Protocol: _tcp
– Port Number: 5061
– Host  offering this service: ocs.tktelecom.com
– Tạo SRV Record
– Service :_sipinternal
– Protocol: _tcp
– Port Number: 5060
– Host  offering this service: ocs.tktelecom.com
– Tạo SRV Record
– Service :_sip
– Protocol: _tls
– Port Number: 5061
– Host  offering this service: ocs.tktelecom.com
  • Tạo user tên ocsadmin cho server triển khai OCS Logon với quyền:
– Domain Admin
– Enterprise Admin
– Schema Admin
Video hướng dẫn

LEAVE A REPLY