Các ví dụ về định dạng ngày tháng trong C#

1

Ở phần trước mình đã giới thiệu một số ví dụ về các hoạt động toán học cơ bản, bài này sẽ tiếp tục với các ví dụ về định dạng ngày tháng.

Nếu năm nào chia hết cho 4 thì nó là một năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày. Các chương trình C # để kiểm tra năm đã là một năm nhuận hay không, chúng cũng hiển thị định dạng ngày tháng khác nhau. Các định dạng ngày tháng khác nhau thường là dd / mm / yyyy, mm / dd / yyyy, dd / mmm / yyyy. Các chương trình sẽ thực hiện so sánh hai ngày, hiển thị các giao dịch ATM, tạo ngẫu nhiên 1 số. Một số ngẫu nhiên được tạo ra bằng cách chọn một phân vùng xác định và trả về giá trị trong dãy giá trị được tạo ra bởi phân vùng đó.

Chương trình C # để kiểm tra năm đã nhập là một năm nhuận hay không

Năm nhuận là năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100, hoặc là chia hết cho 400.

Đây là mã nguồn của chương trình C # để kiểm tra năm đã nhập là một năm nhuận hay không. Các chương trình C # được biên dịch thành công và thực hiện với Microsoft Visual Studio. Các đầu ra chương trình cũng được hiển thị dưới đây.

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để hiển thị các ngày với  các định dạng khác nhau

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để so sánh hai ngày

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C# để hiển thị các giao dịch ATM

Dưới đây là các loại giao dịch ATM

1) Kiểm tra số dư

2) Rút tiền mặt

3) Nạp tiền vào

Bạn có thể chọn bất kỳ các giao dịch trên theo nhu cầu của bạn trong giao dịch.

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

Chương trình C # để tạo số ngẫu nhiên

Đây là mã nguồn của Chương trình C#:

Đây là kết quả của Chương trình C #:

1 COMMENT

  1. cho em hỏi là :muốn viết chương trình chuyển đổi từ số ngày sang số năm và số tuần ,nếu còn dư thì dư bao nhiêu ngày .trong lập trình C

LEAVE A REPLY