Hướng dẫn Tạo Project Visual C++ trong Visual Studio 2012

0
2907

Sử dụng Visual C++. Trong bộ Visual Studio 2012 để viết chương trình
Bước 01: Khởi động Visual Studio 2012 (tùy theo máy thường là bấm vào nút Start/Microsoft Visual Studio 2012/Visual Studio 2012)
image002
Bước 2: Vào File -> New -> Project
image004

Bước 3: Chọn Visual C++ -> Win32 Console Application -> Đặt tên (Name) và Bấm và nút “Browse” để chọn thư mục lưu Project (Location) -> Chọn OK
image006
Bước 4: chọn Next
image010
Bước 5: Màn hình Application Settings, nhấp chọn vào ô “Empty Project”(như hình bên dưới), nhấn và nút “Finish” để tạo Project.
image012

Bước 6: Nhấn chuột phải vào Source files trên thanh Solution Explorer (có khi bên trái) -> Add -> New Item
image014

Bước 7: Chọn C++ File -> Đặt tên File (Name) -> Add.
image016
Bước 8: Sau đó viết code vào màn hình soạn thảo.
image018
Bước 9: Thực thi chương trình: Nhấn phím F5 hoặc vào Debug -> Start Debugging.
image020

Bước 10: Xem kết quả Thực thi chương trình. Dễ quá phải không nào 🙂
image021

Hướng dẫn Debug

 • Hai loại lỗi khi viết chương trình:
  • Loại 1: Compile-time: Lỗi khi biên dịch => biên dịch là thấy ngay
  • Loại 2: Run-time: Lỗi khi chạy chương trình => phải chạy chương trình và nhập vào giá trị nào đó thì mới xuất hiện lỗi
 • Debug: kĩ thuật tìm và xử lí lỗi khi bị lỗi run-time error.
 • Thực hiện: chạy từng bước chương trình, quan sát giá trị các biến. Nếu giá trị của một biến nào đó không giống với giá trị mà mình mong muốn, thì lỗi ngay ở dòng code đó, ta tiến hành sửa lại.
 • Hai tình huống debug:
  • Tình huống 1: Không biết lỗi ở đâu: chạy từ đầu: F10
  • Tình huống 2: Dự đoán được lỗi là ở sau dòng code thứ x: F9 tại dòng x và F5 để bắt đầu debug
 • Các phím tắt:
  • F9: Đặt breakpoint
  • F10: Chạy qua 1 dòng code
  • F11: Chạy vào 1 hàm
  • F5: Bắt đầu debug, chạy đến breakpoint đầu tiên mà nó gặp thì dừng
  • Shift-F5: kết thúc quá trình debug

Xem thêm Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ C/C++

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.