Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

0
1253

NỘI DUNG

 • Các khái niệm.
 • Các ứng dụng đa phương tiện.
 • Phân loại các hệ thống đa phương tiện.
 • Những thách thức của xử lý và truyền thông đa phương tiện.

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu các khái niệm cơ bản về
 • Phương tiện chuyển tải thông tin (media),
 • Xử lý (computing) và truyền thông (communication) đa phương tiện (multimedia),
 • Khái niệm, ứng dụng và phân loại các hệ thống đa phương tiện (Multimedia system).

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về

 • Dữ liệu đa phương tiện,
 • Xử lý và truyền thông đa phương tiện.
 • Ứng dụng và phân loại các hệ thống đa phương tiện.

Chi tiết Slide

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.