Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

0
989

NỘI DUNG BÀI HỌC

 • Khái quát các thiết bị đa phương tiện
 • Biểu diễn âm thanh số
 • Hệ thống video tương tự
 • Biểu diễn hình ảnh và video số
 • Đặc tả kỹ thuật màu sắc
 • Các đặc tính chính và yêu cầu của thông tin đa phương tiện
 • Chất lượng của dịch vụ truyền thông đa phương tiện

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu các thiết bị đa phương tiện
 • Các đặc tính cơ bản và các yêu cầu của các hệ thống âm thanh, hình ảnh, video số.
 • Khái niệm, ứng dụng và phân loại các hệ thống đa phương tiện (Multimedia system).

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về

 • Thiết bị đa phương tiện
 • Cách biểu diễn, Các đặc tính cơ bản của thông tin đa phương tiện: âm thanh, hình ảnh, video.
 • Các yêu cầu của hệ thống đa phương tiện.

Chi tiết Slide

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.