Chương 3: Nguyên lý, kỹ thuật và chuẩn nén Audio, hình ảnh, video

0
1212

NỘI DUNG 

 • Giới thiệu.
 • Nguyên lý nén dữ liệu.
 • Kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản của nén dữ liệu.
 • Kỹ thuật và chuẩn nén âm thanh.
 • Kỹ thuật và chuẩn nén hình ảnh.
 • Kỹ thuật và chuẩn nén Video.

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

Mục đích:

 • Giới thiệu nguyên lý,
 • Kỹ thuật và các chuẩn nén dữ liệu: âm thanh, hình ảnh và Video kỹ thuật số.

Yêu cầu: Sinh viên nắm vững các khái niệm cơ bản về

 • Các nguyên lý nén dữ liệu đa phương tiện.
 • Các kỹ thuật nén dữ liệu đa phương tiện.
 • Các chuẩn nén dữ liệu âm thanh, hình ảnh và video kỹ thuật số

Chi tiết Slide

Xem thêm:

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

Chương 3: Các chuẩn nén dữ liệu đa phương tiện

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.