Thursday, August 18, 2022
Home Khóa học Truyền thông đa phương tiện

Truyền thông đa phương tiện

Chương 5: Các ứng dụng truyền thông đa phương tiện

0
NỘI DUNG Truyền âm thanh trên mạng IP (VOIP) Hội nghị đa phương tiện (Multimedia conferencing, Video conferencing) Truyền hình IP (IPTV, VOD…) MỤC ĐÍCH...

Chương 4: Truyền dữ liệu đa phương tiện

1
NỘI DUNG Đặc điểm hệ truyền thông đa phương tiện trên mạng IP Giới thiệu công nghệ truyền số liệu tốc độ cao Các...

Chương 3: Nguyên lý, kỹ thuật và chuẩn nén Audio, hình ảnh, video

0
NỘI DUNG  Giới thiệu. Nguyên lý nén dữ liệu. Kỹ thuật và các nguyên tắc cơ bản của nén dữ liệu. Kỹ thuật và...

Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện

0
NỘI DUNG BÀI HỌC Khái quát các thiết bị đa phương tiện Biểu diễn âm thanh số Hệ thống video tương tự Biểu diễn hình...

Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện

0
NỘI DUNG Các khái niệm. Các ứng dụng đa phương tiện. Phân loại các hệ thống đa phương tiện. Những thách thức của xử...

Truyền Thông Đa Phương Tiện (Multimedia Communication)

0
NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan truyền thông đa phương tiện Chương 2: Đặc tính, yêu cầu của dữ liệu đa phương tiện Chương 3:...

POPULAR POSTS