Cách cài đặt POSTMAN trên Ubuntu 18.04 LTS

0
1339

Postman hiểu đơn giản là một App Extensions – ứng dụng mở rộng. Nó giúp ta làm việc với các API, nhất là REST nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, nhất là cho việc testing. Postman hỗ trợ tất cả các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD…), bên cạnh đó còn cho phép lưu lại các request cho những lần sử dụng sau đó. Nếu là người lập trình web, Postman thích hợp cho cả mục đích sử dụng cá nhân hoặc một đội ngũ lớn.

Để cài đặt POSTMAN trên hệ điều hành Ubuntu phiên bản 18.04 LTS, bạn sẽ gặp tình trạng không thể mở được ứng dụng. Để khắc phục, bạn làm theo các bước sau đây.

Đầu tiên, mở cửa sổ Terminal của Ubuntu và nhập vào lần lượt các dòng lệnh sau đây:

Lệnh 1: wget https://dl.pstmn.io/download/latest/linux64 -O postman.tar.gz

Lệnh 2: sudo tar -xzf postman.tar.gz -C /opt

Lệnh 3 (tùy chọn): rm postman.tar.gz

Lệnh 4: sudo ln -s /opt/Postman/Postman /usr/bin/postman

Lệnh 1 sẽ kết nối đến máy chủ của POSTMAN và tải về gói cài đặt mới nhất của nó dành cho hệ điều hành Linux.

Lệnh 2 sẽ giải nén gói tin vừa tải về vào thư mục ta chỉ định cụ thể.

Lệnh 3 giúp xóa bỏ gói tập tin nén bạn đã tải về. Nếu muốn lưu trữ lại để dùng khi cần thiết, bạn có thể giữ lại.

Lệnh 4 giúp cài đặt chương trình vào hệ thống một cách tự động.

Tiếp tục, nếu bạn muốn mở POSTMAN từ cửa sổ search của Ubuntu, ta cần phải cấu hình thêm một tập tin.

Quay lại cửa sổ Terminal, bạn nhập vào lệnh sau:

cat > ~/.local/share/applications/postman.desktop <<EOL

Con trỏ của cửa sổ Terminal sẽ chuyển đổi thành dấu “>”, bạn copy các dòng lệnh sau đây và dán vào đó.

[Desktop Entry]

Encoding=UTF-8

Name=Postman

Exec=postman

Icon=/opt/Postman/resources/app/assets/icon.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=Development;

EOL

Sau khi đã dán xong, bạn nhấn Ctrl + C để thoát khỏi tập tin.

Để chương trình được thực thi đúng đắn, bạn cần đăng xuất, hoặc tốt hơn là khởi động lại máy để các cấu hình được áp dụng cho hệ thống.

Tới đây, ở các phiên bản Ubuntu cũ hơn 18.04 LTS thì đã có thể sử dụng được ngay chương trình POSTMAN. Nhưng ở phiên bản Ubuntu 18.04 LTS, bạn cần phải cài thêm gói thư viện libgconf2 để chương trình có thể hoạt động được bình thường.

Tại cửa sổ Terminal, bạn nhập vào dòng lệnh sau để cài đặt.

sudo apt install libgconf2-4

Tới đây, bạn nhấn phím Windows trên bàn phím để mở cửa sổ Search và nhập vào POSTMAN, nhấn Enter để mở chương trình.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.