Chương 5: Sử dụng Thread trong lập trình mạng

0
1020

Ở các chương trước chúng ta đã học cách sử dụng các lớp socket không đồng bộ để thực hiện các chức năng ở mức nền (background). Có nghĩa là chương trình sẽ tiếp tục chạy trong khi đợi các hàm socket thực hiện các chức năng của mình. Chương này chúng ta sẽ học cách sử dụng thread để thực hiện các chức năng này.

Chương này sẽ trình bày các vấn đề sau

  1. Tạo Thread trong chương trình
  2. Sử dụng Thread trong Server
  3. Sử dụng Thread trong truyền và nhận dữ liệu
  4. Thread Pool
  5. Sử dụng Thread Pool trong server

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng

  • Trình bày được cách thức sử dụng Thread.
  • Xây dựng được các ứng dụng đa luồng.

Sau đây là nội dung chi tiết

Chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.