Chương 4: Lập trình mạng Sử dụng các lớp System.Net.Sockets

0

Ở các chương trước chúng ta đã học các lớp Socket mức thấp để tạo ứng dụng TCP và UDP. Tuy nhiên đối với những người mới lập trình mạng thì thường cảm thấy các lớp này khó hiểu và dễ nhầm lẫn. Chương này cung cấp các lớp trợ giúp, nhằm đơn giản quá trình lập trình mạng.

Chương này sẽ trình bày các vấn đề sau

  1. Lớp TcpClient
  2. Lớp TcpListener
  3. Lớp UdpClient

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng

  • Trình bày được các bước xây dựng một chương trình Client-Server bằng cách sử dụng các lớp hỗ trợ trong C# Socket.
  • Xây dựng được các ứng dụng bằng cách sử dụng các lớp hỗ trợ trong C# Socket.

Sau đây là nội dung chi tiết

Xem thêm: Chương 5: Sử dụng Thread trong lập trình mạng

Chúc các bạn thành công!

LEAVE A REPLY