Chương 2: Lập trình Socket hướng kết nối (TCP Socket)

0
613

Trong lập trình mạng dùng Socket, chúng ta không trực tiếp truy cập vào các thiết bị mạng để gởi và nhận dữ liệu. Thay vì vậy, một file mô tả trung gian được tạo ra để điều khiển việc lập trình. Các file mô tả dùng để tham chiếu đến các kết nối mạng được gọi là các Socket. Socket định nghĩa những đặc trưng sau:

 • Một kết nối mạng hay một đường ống dẫn để truyền tải dữ liệu.
 • Một kiểu truyền thông như stream hay datagram.
 • Một giao thức như TCP hay UDP

Sau khi một Socket được tạo ra nó phải được gắn vào một địa chỉ mạng và một port trên hệ thống cục bộ hay ở xa. Một khi Socket đã được gắn vào các địa chỉ mạng và port, nó có thể được dùng để gởi và nhận dữ liệu trong mạng.

Chương này sẽ trình bày các vấn đề sau

 1. Mô hình socket hướng kết nối
 2. Một chương trình Client đơn giản
 3. Xử lý một số vấn đề trong lập trình hướng kết nối
 4. Sử dụng C# stream với TCP

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng

 • Phân biệt được các thành phần trong Mô hình socket hướng kết nối.
 • Giải thích được cơ chế Socket, vai trò và các thành phần của chúng.
 • Trình bày được các bước xây dựng một chương trình Client-Server dạng TCP Socket.
 • Xử lý được các Vấn đề với bộ đệm dữ liệu
 • Xử lý được các Vấn đề với thông điệp TCP

Sau đây là nội dung chi tiết

Xem thêm: Chương 3: Lập trình Socket không hướng kết nối (UDP Socket)

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here