Chương 3: Lập trình Socket không hướng kết nối (UDP Socket)

0
351

Lập trình Socket không hướng kết nối (UDP Socket) là gì ?

Các Socket không hướng kết nối cho phép gởi các thông điệp mà không cần phải thiết lập kết nối trước. Một phương thức đọc sẽ đọc toàn bộ thông điệp được gởi bởi một phương thức gởi, điều này làm tránh được các rắc rối, phức tạp với biên dữ liệu.

Thật không may mắn là giao thức không hướng kết nối UDP không đảm bảo dữ liệu được truyền tới đích. Nhiều yếu tố như mạng bận, mạng bị đứt nữa chừng có thể ngăn cản các gói tin được truyền tới đích.

Nếu một thiết bị chờ dữ liệu từ một thiết bị ở xa, nó phải được gán một địa chỉ và port cục bộ, dùng hàm Bind() để gán. Một khi đã thực hiện xong, thiết bị có thể dùng Socket để gởi dữ liệu ra ngoài hay nhận dữ liệu từ Socket.

Chương này sẽ trình bày các vấn đề sau

  1. Mô hình socket không hướng kết nối
  2. Một chương trình UDP đơn giản
  3. Phân biệt các thông điệp UDP
  4. Xử lý một số vấn đề trong lập trình không hướng kết nối
  5. Một ứng dụng UDP hoàn chỉnh

Sau khi học xong chương này, sinh viên có khả năng

  • Phân biệt được các thành phần trong Mô hình socket không hướng kết nối (UDP Socket).
  • Giải thích được cơ chế Socket, vai trò và các thành phần của chúng.
  • Trình bày được các bước xây dựng một chương trình Client-Server dạng UDP Socket.
  • Xử lý được các Vấn đề mất Data.
  • Xử lý được Vấn đề xác đinh các packet bị mất.

Sau đây là nội dung chi tiết

Xem thêm: Chương 4: Lập trình mạng Sử dụng các lớp System.Net.Sockets

Chúc các bạn học tốt!

LEAVE A REPLY