50 Câu hỏi thường gặp khi ứng tuyển vị trí quản trị viên hệ thống Linux

0
1856

Trong những năm gần đây cơ hội việc làm cho quản trị viên hệ thống Linux luôn nở rộ. Phạm vi câu hỏi cho các ứng viên kéo dài từ phần Linux cơ bản cho đến các câu hỏi liên quan đến mạng máy tính, DevOps (Development and Operations, phát triển và vận hành hệ thống) và các câu hỏi liên quan đến MySQL v.v…Do đó, chúng ta cần chuẩn bị trước để đảm bảo thành công cho buổi phỏng vấn. Hãy để sinhvientot.net giúp bạn làm điều này nhé.

Theo nhiều báo cáo khác nhau, thị trường việc làm cho ngành công nghệ thông tin liên quan đến hệ thống mã nguồn mở và hệ điều hành Linux rất phong phú. Do việc gia tăng sử dụng phần mềm mã nguồn mở của các đại gia công nghệ, đặc biệt là sự kiện Microsoft đã bắt tay để hệ điều hành Windows có thể sống chung với Linux, dẫn tới thị trường cần rất nhiều nhân viên quản trị hệ thống Linux và nhân viên phát triển và vận hành hệ thống (DevOps).

Cũng như nhiều ngành nghề khác, quản trị viên hệ thống phải trải qua một quá trình tuyển dụng khắc khe bao gồm một bản lý lịch chuyên nghiệp, các chứng chỉ kỹ thuật và phải vượt qua vòng phỏng vấn. Trong số các bước trên, vượt qua được buổi phỏng vấn là khó khăn nhất.

Trong buổi phỏng vấn, phẩm chất cá nhân của ứng viên cũng có thể được kiểm tra và ứng viên có thể được tuyển dụng nếu những phẩm chất đó phủ hợp với công ty. Bĩnh tĩnh và khả năng giải quyết tốt các sự cố chính là những phẩm chất giúp cho ứng viên vượt qua được buổi phỏng vấn.

Nếu bạn mở trình duyệt web lên và tìm kiếm theo từ khóa “các câu hỏi mà một ứng viên quản trị hệ thống Linux thường gặp” bạn sẽ nhận được một danh sách các câu trả lời để giúp bạn chuẩn bị trước. Ngoài câu hỏi có khái niệm đơn giản như “Quyền 0750 cho một tập tin có nghĩa là gì?” còn có các câu hỏi chuyên sâu như “Làm thế nào để bắt được tín hiệu Linux (Linux signal) trên một kịch bản (script)?”

Để giúp các bạn vượt qua được buổi phỏng vấn này, Dựa trên bài viết của tác giả “Adarsh Verma” tôi đã biên dịch ra một danh sách các câu hỏi với độ khó tăng dần. Những câu hỏi này được đóng khung với cách tiếp cận để tìm ra những phẩm chất giải quyết sự cố mà ứng viên có được:

 1. Lệnh nslookup dùng để làm gì?
 2. Làm thế nào để hiện thị thông tin tiến trình nào đang tiêu tốn CPU nhiều nhất?
 3. Làm cách nào để kiểm tra tất cả các port đang được mở trên một máy Linux và chặn (block) các port đó lại?
 4. Linux là gì? Linux khác với Unix ở điểm nào?
 5. Giải thích chi tiết quá trình khởi động của một hệ thống Unix?
 6. Làm thế nào để thay đổi quyền truy cập? Làm thế nào để tạo ra một tập tin chỉ có quyền đọc (read only)?
 7. Giải thích chi tiết SUDO là gì? Cho biết những bất tiện khi sử dụng SUDO?
 8. UDP khác TCP ở những điểm nào?
 9. Mô tả trình tự khởi động của một máy Linux?
 10. Mô tả một ứng dụng web 3-tier?
 11. Phác thảo về việc làm cách nào để bạn định tuyến lưu lượng của một số subnet truy cập mạng internet.
 12. Bạn biết gì về ảo hóa? Ảo hóa sử dụng có lợi ích gì?
 13. RAID có các mức nào? Webserver, database server thì nên dùng RAID mức nào?
 14. Liệt kê một số công nghệ mới nhất sử dụng mã nguồn mở?
 15. Bạn có bao giờ tham gia đóng góp cho một dự án mã nguồn mở?
 16. Kỹ sư hệ thống và nhân viên quản trị hệ thống giống hay khác nhau? Giải thích?
 17. Liệt kê một số hành động phi pháp mà một nhân viên quản trị hệ thống có thể làm?
 18. Kích thước thường dùng của phân vùng swap trong một hệ thống Linux?
 19. Thư mục không có tên trong hệ thống tập tin Linux được biểu thị bằng ký tự nào?
 20. Liệt kê các tất cả tập tin bao gồm các tập tin ẩn trong một thư mục?
 21. Làm thế nào để tạo một tài khoản hệ thống (system user) và tài khoản đó không có quyền truy cập?
 22. Hardlink là gì? Chuyện gì xảy ra khi harlink bị xóa?
 23. Chuyện gì xảy ra khi quản trị viên hệ thống Linux thự thi lệnh chmod 444 chmod?
 24. Làm cách nào để quyết định địa chỉ IP private và public cho một hệ thống Linux?
 25. Làm thế nào để gửi email có tập tin đính kèm trên bash (một shell của Linux)?
 26. Liệt kê một số phiên bản Linux chuyên dụng cho server?
 27. Giải thích các bước để cài lại Grub theo cách nhanh nhất?
 28. Record A, NS, PTR, CNAME, MX là gì?
 29. Tiến trình zombie là gì? Nguyên nhân?
 30. Khi nào chúng ta nên sử dụng script (kịch bản) thay cho một chương trình đã được biên dịch?
 31. Cách đơn giản nhất để tạo ra master/slave cluster?
 32. Điều gì xảy ra khi bạn xóa nguồn của của một liên kết mềm (symbolic link)?
 33. Làm thế nào để chặn 1 địa chỉ IP không được sử dụng FTP Server?
 34. Giải thích cấu trúc thư mục của Linux. /usr/local chứ gì?
 35. Git là gì? Cấu trúc và hoạt động của nó ra sao?
 36. Làm thế nào để tự động gửi email tới 100 người vào lúc 12:00 AM hằng ngày?
 37. Cấu trúc tập tin hệ thống ZFS là gì?
 38. Làm cách nào để thay đổi default run level của một hệ thống Linux?
 39. Làm cách nào để thay đổi tham số nhân (kernel parameter) của một hệ thống Linux?
 40. SSH và telnel khác nhau ở điểm nào?
 41. Làm cách nào để ảo hóa một máy Linux vật lý?
 42. Hãy kể tên một số lệnh quirky?
 43. HTTPS hoạt động như thế nào?
 44. TOR browser là gì? Giải thích hoạt động?
 45. Làm thế nào để biết được lần khởi động tiếp theo của một hệ thống?
 46. Các kỹ thuật sao lưu mà bạn thường sử dụng?
 47. Phân vùng Swap dùng để làm gì?
 48. Tấn công Ping of Death là gì?
 49. Làm cách nào để bắt gói tin của một địa chỉ IP?
 50. Layer nào trong mô hình OSI sẽ cho biết chính xác một gói tin có đến được chính xác nợi cần gửi hay không?

Chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.