Tìm số chẵn/lẻ lớn nhất trong ma trận

2

Bài toán: Tìm số chẵn/lẻ lớn nhất trong ma trận

Input: mảng a có m dòng, n cột

Xử lý: duyệt mảng, tìm vị trí chẵn/lẻ đầu tiên trong mảng

Giữ lại vị trí m,n vừa mới tìm được , rồi thoát khỏi vòng lặp

Nếu duyệt hết mảng mà không tìm được số chẵn thì trả về giá trị -1

Duyệt mảng từ dòng +1, cột giữ nguyên vị trí tìm được ở trên

Nều là giá trị chẵn/lẻ và giá trị chẵn/lẻ  lớn hơngiá trị chẵn/lẻ đầu tiên thì cập nhật lại giá trị vừa tìm được, duyệt đến hết mảng sẽ tìm được giá trị chẵn/lẻ lớn nhất

Output: ma trận không có giá trị chẵn,lẻ -1, giá trị chẵn/lẻ lớn nhất

Hàm Tìm chẵn lớn nhất

Hàm tìm lẻ lớn nhất

Chương trình chẵn lớn nhất trong ma trận

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn thành công!

2 COMMENTS

    • nếu duyệt hết ma trận mà không tìm thấy thì lúc đó i tăng lên = m, và j =n. cách này cũng được hoặc là em dùng kỹ thuật cờ hiệu

LEAVE A REPLY