Hướng dẫn cách quản lý tài khoản User trên Windows 10

0

Giống như các phiên bản Window từ XP, Window 10 cho phép bạn đăng nhập vào các tài khoản người dùng khác nhau khi sử dụng máy tính. Như chúng ta đã nói trước đó, bạn có thể chọn người dùng nào bạn muốn đăng nhập vào sau khi mở máy tính.

1

Bạn còn có thể cấu hình hoặc quản lý tài khoản người dùng của bạn sau khi đã đăng nhập. Để làm điều đó, thực hiện các bước sau

Bước 1 – Mở menu Start

Bước 2 – Nhấp chọn mục Settings

2

Bước 3 – Từ cửa sổ SETTINGS, nhấp chọn mục Accounts

3

Bước 4 – Trong cửa sổ ACCOUNTS, chọn tài khoản bạn muốn tùy chỉnh trong cài đặt tài khoản.

4

Nếu bạn muốn thay đổi lựa chọn đăng nhập của ban, như là mật khẩu của bạn, nhấp chọn Sign-in-options.

5

Ở dưới Sign-in-options, Window 10 để bạn thay đổi mật khẩu của bạn. Nó cũng cho bạn chọn khi máy tính yêu cầu bạn để đăng nhập.

LEAVE A REPLY