ASP.NET – Tìm hiểu ASP.NET 4.5 Web Forms

6
1097

ASP.NET – Chào mừng đến với hướng dẫn tìm hiểu ASP.NET Web Forms

Asp.net – Trong loạt hướng dẫn này chúng ta sẽ từng bước tạo ra một ứng dụng Web Form hoàn chỉnh với VS 2013 trở lên. Sau khi hoàn thành thì bạn sẽ có một sản phẩm hoàn chỉnh và có thể chạy được, mọi thắc mắc xin vui lòng comment ở khung bên dưới.

Giới thiệu

Ứng dụng chúng ta sẽ tạo có tên DMWingtipToys. Nó là một ví dụ đơn giản trong việc sử dụng VS cho việc tạo Web. Các bạn có thể download toàn bộ project tại ĐÂY

Đối tượng

Đối tượng trong loạt bài hướng dẫn này là những người đã có kinh nghiệm lập trình với ít nhất một ngôn ngữ. Các kiến thức nên có:

 •  Lập trình hướng đối tượng(OOP).
 •  Một số kiến về  Front-end Web(HTML, CSS, Javascript).
 •  Cơ sở dữ liệu quan hệ(SQL Server).

Nếu bạn cần  bổ sung thêm các kiến thức trên, có thể tham khảo một số link dưới đây:

Một số tính năng của ứng dụng

Trong seri này sẽ trình bày một số tính năng

 • Web Application Project
 • Web Forms
 • Master Pages, Configuration
 • Bootstrap
 • Entity Framework Code First, LocalDB
 • Validate các Request
 • Strongly Typed Data Controls, Model Binding, Data Annotations và Value Providers
 • SSL and OAuth
 • ASP.NET Identity, Configuration và Authorization
 • Unobtrusive Validation
 • Điều hướng
 • Xử lí lỗi

Các yêu cầu sẽ thực hiện:

 • Tạo, xem xét và chạy project
 • Tạo database
 • Cài đặt dữ liệu cho DB
 • Tinh chỉnh lại giao diện
 • Thêm trang, điều hướng
 • Hiển thị menu chi tiết và dữ liệu sản phẩm
 • Tạo giỏ hàng
 • Thêm SSL và xác thực OAuth
 • Thêm phương thức thanh toán
 • Quản lí admin và user trong  ứng dụng
 • Giới hạn một số truy cập(chỉ người có quyền mới được truy cập)
 • Upload file lên web
 • Kiểm tra hợp lệ khi nhập
 • Đăng kí các điều hướng cho web
 • Xử lí lỗi

Tổng quan

Nếu bạn mới bắt đầu tìm hiểu ASP.NET Web Forms nhưng đã có kinh nghiệm lập trình thì đây là một seri dành cho bạn, bạn sẽ học hỏi được nhiều kiến thức cũng như các tính năng trong ASP.NET 4.5. Nếu cần bổ sung thêm kiến thức, bạn có thể xem trong phần Đối tượng ở đầu trang.

Một số tính năng trong ASP.NET 4.5 cung cấp ở trong hướng dẫn này:

 •  Một UI đơn giản khi tạo project
 •  Bootstrap
 •  ASP.NET Identity
 •  Entity Framwork 6.

Ví dụ về ứng dụng sẽ tạo

Một số hình dưới đây cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quát về ứng dụng chúng ta sẽ làm, khi chạy ứng dụng, Trang chủ sẽ hiện lên:

homepage

Bạn có thể tạo mới user hay login vào tài khoản có sẵn. Khi click vào danh sách sản phẩm ở trên, ta sẽ thấy các sản phẩm đã được thêm sẵn

product1

Chi tiết của mỗi product sẽ hiện lên khi click vào

product_detail

Bạn có thể tạo một tài khoản để đăng nhập, hay login với tài khoản Google, ngoài ra với tài khoản admin,  bạn sẽ có quyền thêm, xóa, sửa sản phẩm phẩm

login

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thanh toán với PayPal, trong ứng dụng này, chúng ta sẽ dùng tài khoản PayPal develop để thanh toán, bạn sẽ không thực sự mất tiền.

pay1

PayPal sẽ xác nhận tài khoản của bạn và thông tin hóa đơn

pay2

Bạn có thể xem lại thông tin đơn hàng sau khi thanh toán

asp.net

Chúng ta sẽ thực hiện các chức năng đầu tiên ở bài hướng dẫn sau.

6 COMMENTS

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.