Zabbix Mornitoring Network

0
390

1. Giới thiệu về Zabbix

Zabbix được sáng lập bởi Alexei Vladishev, hiện tại được hỗ trợ và phát triển bởi Zabbix SIA. Zabbix là công cụ mã nguồn mở giải quyết vấn đề giám sát. Zabbix là phần mềm giám sát các tham số của một mạng, tình trạng và tính toàn vẹn của server.

Zabbix sử dụng một cơ chế thông báo linh hoạt cho phép người dùng cấu hình email cảnh báo cho sự kiện bất kỳ. Điều này cho phép giải quyết nhanh các vấn đề server.

Zabbix cung cấp báo cáo và dữ liệu chính xác dựa trên cơ sở dữ liệu. Điều này làm cho Zabbix trở nên lý tưởng hơn.

Tất cả các báo cáo, thống kê cũng như các thông số cấu hình của Zabbix được truy cập thông qua giap diện web. Giao diện giúp ta theo dõi được tình trạng hệ thống mạng và server. Cấu hình đúng, Zabbix đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Điều này phù hợp cho các tổ chức nhỏ có một server và các công ty lớn với nhiều server.

2. Ưu điểm của Zabbix Mornitoring Network

 • Tự động phát hiện server và thiết bị mạng
 • Được phân phối theo dõi bởi admin
 • Hỗ trợ máy chủ Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free BDS, Open BSD, OS X
 • Hỗ trợ máy trạm Linux, Solaris, HP-UX, AIX, Free BDS, Open BSD, OS X, True64/OSF1, Windows NT4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.
 • Đáng tin cậy trong việc chứng thực người dùng
 • Linh hoạt trong việc phân quyền người dùng
 • Giao diện web
 • Có thể thông báo sự cố qua email
 • Có xem báo cáo, biểu đồ qua giao diện web
 • Kiểm tra theo dõi việc đăng nhập.
 • Mã nguồn mở
 • Hiệu quả cao đối với Unix và Win32
 • Chi phí thấp
 • Cấu hình đơn giản
 • Tất cả các thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu
 • Cài đặt dễ dàng
 • Hỗ trợ SNMP
 • Giao diện trực quan.

3. Đối tượng sử dụng Zabbix Mornitoring Network

Tất cả các tổ chức lớn nhỏ trên thế giới có nhu cầu sử dụng Zabbix cho công việc giám sát.

4. Các thành phần chính của Zabbix Mornitoring Network

 • Zabbix Server

Đây là thành phần trung tâm của zabbix. Server có thể kiểm tra các dịch vụ mạng từ xa (web server và mail server ). Agent sẽ báo cáo toàn bộ thông tin và số lượng thống kê cho server. Server sẽ lưu trữ tất cả cấu hình và dữ liệu thống kê.

 • Zabbix Proxy

Proxy là phần tùy chọn của zabbix. Proxy sẽ thu nhận dữ liệu, lưu trong bộ nhớ đệm và được chuyển đến zabbix server. Zabbix Proxy là một giải pháp lý tưởng cho một giám sát mạng tập trung từ xa, chi nhánh, mạng lưới không có các quản trị viên địa phương. Zabbix proxy cũng có thể được sử dụng để phân phối tải cho một Zabbix Server

 • Zabbix Agent

Để giám chủ động giám sát các thiết bị cục bộ và các ứng dụng (ổ cứng, bộ nhớ, bộ xử lý số liệu thống kê,…) trên hệ thống mạng, các hệ thống phải chạy Zabbix Agent. Agent sẽ thu thập thông tin hoạt động từ hệ thống mà nó đang chạy và báo cáo dữ liệu này đến Zabbix Server để xử lý tiếp. Trong trường hợp lỗi (ổ cứng đầy hoặc dịch vụ chết), Zabbix Server báo các cho quản trị viên sự cố này.

 • Web interface

Để dễ dàng truy cập dữ liệu theo dõi và sau đó cấu hình Zabbix từ bất cứ giao diện web cung cấp. Giao diện là một phần của Zabbix Server, và thường chạy trên các máy vật lý giống như đang chạy một trong các Zabbix Server.

Trong bài viết này mới chỉ giới thiệu sơ bộ về Zabbix, ở bài viết sau oktot sẽ trình bày nhiều vấn đề thú vị khác, các bạn đón đọc nhé!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.