Hướng dẫn đăng ký học phần cho Sinh viên khoa công nghệ thông tin

0
944

Định hướng học tập là một trong những kỹ năng quan trọng đối với sinh viên. Việc định hướng môn học đúng đắn, khoa học sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng tiếp thu được tri thức và đạt hiệu quả cao trong học tập và nghiên cứu. Việc lựa chọn, định hướng đúng đắn trong học tập sẽ hỗ trợ sinh viên rất nhiều khi làm việc ngoài thực tế.

Để lựa chọn một chuyên ngành phù hợp với mình các bạn có thể dựa vào một số vấn đều sau đây:

  • Chuyên ngành thực sự yêu thích: không có chuyên ngành nào là dễ, không có chuyên ngành khó. Nhưng bất kỳ chuyên ngành nào, công việc nào cũng sẽ có những khó khăn, có những vấn đề của nó. Không có đam mê, không có sự quyết tâm thì rất khó để vượt qua những khoảng thời gian như vậy.
  • Năng lực cá nhân: Là khả năng của cá nhân về chuyên ngành mình lựa chọn. Chọn chuyên ngành phù hợp với năng lực sinh viên dễ dàng phát huy tối đa sở trường, của mình để đạt được kết quả tốt nhất.

VD: Nếu bạn có tư duy logic tốt, có khả năng phân tích, sáng tạo, có kỹ năng lập trình thì chuyên ngành công nghệ phần mềm là mảnh đất tiềm năng cho bạn phát triễn và vẫy vùng…

  • Cơ hội việc làm: Việc làm cũng là một vấn đề cần quan tâm khi chọn chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành sẽ có tỉ lệ việc làm khác nhau với mức thu nhập khác nhau. Cơ hội việc làm không phải chỉ phụ thuộc vào chuyên ngành lựa chọn mà nó còn gắn với tính cá nhân. Cùng một chuyên ngành, nhưng với cá nhân A thì dễ kiếm việc làm nhưng cá nhân B lại cảm thấy khó khăn do các điều kiện của 2 bạn A và B là không giống nhau. Nhưng nếu bạn thực sự giỏi, làm được việc, dù chuyên ngành nào cũng không thiếu công việc với mức lương xứng đáng.
  • Điều kiện học tập, điều kiện sức khỏe, …

Tuy nhiên để đảm bảo đủ điều kiện để xét tốt nghiệp vào học kỳ cuối, điều kiện tiên quyết là các bạn phải qua (pass) tất cả các môn bắt buộc trong chương trình đào tạo theo chuyên ngành mà mình đã lựa chọn (Lưu ý, mỗi chuyên ngành khác nhau sẽ có các môn bắt buộc khác nhau).

Dưới đây là một vài đề nghị để các bạn sinh viên khoa CNTT có thể tham khảo khi đăng ký học phần cho học kỳ I năm học 2016-2017. Vì môn bắt buộc là phải đăng ký học nên chúng ta sẽ không đề cập tới các môn này, chúng ta chỉ đề cập tới các học phần tự chọn

Đối với sinh viên năm 2 (học kỳ 3): 5 học phần tự chọn và sinh viên phải chọn 1 trong 5 học phần này

09200009 Môi trường và con người 2(2,0,4)
13200001 Quản trị học 2(2,0,4)
13200082 Quản lý dự án 2(2,0,4)
13200083 Quản lý sản xuất 2(2,0,4)
13200084 Quản lý chất lượng 2(2,0,4)

Các môn tự chọn này mục đích cung cấp cho sinh viên các tri thức liên quan với chuyên ngành của mình, chủ yếu giúp sinh viên có thể quản lý được công việc của mình. Học phần nào cũng sẽ có ích với sinh viên khi đi làm, đặc biệt là khi các bạn được làm ở vị trí lãnh đạo (trưởng nhóm, trưởng phòng, giám đốc, chủ dự án,…). Với sinh viên Công nghệ thông tin, học phần Quản trị học hoặc Quản lý dự án là những lựa chọn phù hợp.

Đối với sinh viên năm 3 (học kỳ 5): Trong học kỳ này sinh viên có 3 lựa chọn là theo các cặp môn học (Lý thuyết 2 tín chỉ + Thực hành 1 tín chỉ). Sinh viên phải chọn theo cặp, có nghĩa là lý thuyết và thực hành phải đi chung với nhau. Bạn không thể chọn lý thuyết Quản trị mạngThực hành đồ họa máy tính được.

01200003 Kỹ thuật lập trình 2(2,0,4)
01201004 Thực hành kỹ thuật lập trình 1(0,1,2)
01200074 Quản trị mạng 2(2,0,4)
01201075 Thực hành quản trị mạng 1(0,1,2)
01200018 Đồ họa máy tính 2(2,0,4)
01201019 Thực hành đồ họa máy tính 1(0,1,2)

Đối với sinh viên năm 3, những môn tự chọn này cũng đã có tính chất về chuyên ngành, tuy nhiên chưa rõ ràng.

  • Kỹ thuật lập trình và Thực hành kỹ thuật lập trình sẽ cung cấp cho sinh viên các kỹ thuật, thuật toán lập trình chuyên sâu, phù hợp với sinh viên định hướng về lập trình
  • Quản trị mạng và Thực hành quản trị mạng: sẽ cung cấp các kiến thức chuyên sâu mạng máy tính để sinh viên có thể quản trị hệ thống mạng, cấu hình các dịch vụ mạng trên máy chủ. Các bạn muốn theo chuyên ngành mạng nên lựa chọn cặp học phần này.
  • Đồ họa máy tính và Thực hành đồ họa máy tính: sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về đồ họa và công cụ đồ họa như corel và photoshop. Những kiến thức này rất hữu ích cho việc xây dựng giao diện người dùng. Một chương trình hoạt động tốt và có giao diện đẹp, tiện dụng sẽ được lựa chọn sử dụng cao hơn.

Lưu ý: Trong đợt đăng ký này có môn TH Kỹ thuật lập trình của sinh viên khoa điện tử (05DHDT) và môn TH Kỹ thuật lập trình của sinh viên khoa công nghệ thông tin là 2 môn khác nhau

Đối với sinh viên năm 4 (học kỳ 7): sinh viên đăng ký theo chuyên ngành đã chọn

Chúc các bạn thành công!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.