Ví dụ về mảng trong C# (phần 4)

0

Bài này tiếp tục các ví dụ về mảng, bạn có thể tham khảo thêm ở phần 1, phần 2phần 3.

Chương trình để tìm số đối của các thành phần trong mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

Chương trình để tìm giá trị trung bình của các phần tử trong mảng

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

 

Chương trình C # để tìm chiều dài của mảng đa chiều không đều

Đây là mã nguồn của chương trình:

Đây là kết quả thu được:

LEAVE A REPLY