Chương 1: Tổng quan an toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính

0

Các nội dung trình bày

1.Các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng

2.Các nguy mất an ninh mạng

3.Các mục tiêu an ninh mạng

4.Giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch an ninh mạng

An ninh mạng máy tính (network security) tổng thể các giải pháp về mặt tổ chức kỹ thuật nhằm ngăn cản mọi nguy tổn hại đến mạng.

Các tổn hại thể xảy ra do:

  • Lỗi của người sử dụng,
  • Các lỗ hổng trong các hệ điều hành cũng như các chương trình ứng dụng,
  • Các hành động hiểm độc,
  • Các lỗi phần cứng,
  • Các nguyên nhân khác từ tự nhiên.

Các nguyên tắc nền tảng

  • Tính bí mật.
  • Tính toàn vẹn.
  • Tính sẵn sàng.

Tùy thuộc vào ứng dụng và hoàn cảnh cụ thể, mà một trong ba nguyên tắc này sẽ quan trọng hơn những cái khác.

Confidentiality, Integrity, Availability, được gọi là: hình bộ ba CIA.

Ba nguyên tắc cốt lõi này phải dẫn đường cho tất cả các hệ thống an ninh mạng.

Bộ ba CIA cũng cung cấp một công cụ đo (tiêu chuẩn để đánh giá) đối với các thực hiện an ninh.

Mọi vi phạm bất kỳ một trong ba nguyên tắc này đều có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các thành phần có liên quan.

Chi tiết Slide

LEAVE A REPLY