Các luật Logic cơ bản

0
1482

Sau đây là các luật Logic cơ bản có thể giúp ta giải các bài toán liên quan đến Thuật giải RobinSon, Vương Hạo,..

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thuật giải Robinson

Cây quyết định và giải thuật ID3

Giải thuật Vương Hạo – Lý thuyết

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.