Các luật Logic cơ bản

0

Sau đây là các luật Logic cơ bản có thể giúp ta giải các bài toán liên quan đến Thuật giải RobinSon, Vương Hạo,..

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thuật giải Robinson

Cây quyết định và giải thuật ID3

Giải thuật Vương Hạo – Lý thuyết

LEAVE A REPLY