Tuesday, May 21, 2024
Home Khóa học Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo

Cách học Trí tuệ nhân tạo và máy học cho sinh viên NĂM NHẤT

0
Hôm qua lên lớp về khái niệm Trí tuệ nhân tạo và máy học cho sinh viên NĂM NHẤT (đang sang năm 2) 1. Tôi...

Microsoft Cognitive Services on Azure – Computer Vision

0
Hiểu một cách đơn giản, Microsoft Cognitive Services bao gồm một bộ các API ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông minh, cho phép lập trình...

Giải thuật Robinson – Bài tập (tt)

0
Một số dạng bài tập minh họa cho giải thuật Robinson: Chúc các bạn thành công!

Thuật toán cây quyết định C4.5

0
Thuật toán cây quyết định Thuật toán cây quyết định cho ra kết quả là một tập luật của những dữ liệu huấn luyện có...

Giải thuật Độ hỗn loạn trung bình – Bài tập

0
Bài 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy rút ra tập luật. Sau khi test lấn 1, ta có bảng dữ liệu nhỏ hơn ...

Giải thuật ID3 – Bài tập

0
Để hiểu rõ hơn về các Giải thuật ID3 chúng ta cùng thực hiện các bài tập nhé BÀI 1: Dựa vào bảng mô tả, hãy...

Thuật toán Quinlan – Bài tập (tiếp theo)

0
Để tiếp tục ví dụ cho giải thuật (Thuật toán) Quinlan. Ta làm một số ví dụ sau: Bài 4: Dựa vào bảng mô tả, hãy...

Thuật toán Quinlan – Bài tập

0
Một số ví dụ áp dụng giải thuật Quinlan: Bài 1:  Giải Vector đặc trưng cho các thuộc tính: Thuộc tính: Màu tóc VTóc (vàng) = (T(vàng,cháy nắng),T(vàng, không...

Giải thuật Robinson – Bài tập

1
Hôm nay oktot sẽ hướng dẫn các bạn giải một số bài tập ví dụ áp dụng giải thuật Robinson. Nếu bạn chưa nắm...

Các luật Logic cơ bản

0
Sau đây là các luật Logic cơ bản có thể giúp ta giải các bài toán liên quan đến Thuật giải RobinSon, Vương Hạo,.. ...

POPULAR POSTS