Giải thuật Vương Hạo – Lý thuyết

1
5068

Trong bài viết hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu một giải thuật tiêu biểu của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, đó là giải thuật Vương Hạo.

Bước 1: Phát biểu lại giả thuyết và kết luận của bài toán dưới dạng chuẩn sau:

GT1, GT2, …, GTn → KL1, KL2, … KLm

Trong đó các GTi và KLj được xây dựng từ các biến mệnh đề và các phép toán:  “∧,∨,¬”

–Bước 2: Chuyển vế các GTi và KLj có dạng phủ định.

–Bước 3: Thay dấu “∧” ở trong GTi và dấu “∨” ở trong KLj bằng dấu “,

–Bước 4: Nếu dòng hiện hành có một trong hai dạng sau:

+ Dạng 1:

Thì thay bằng 2 dòng:

+Dạng 2:

Thì thay bằng 2 dòng:

–Bước 5: Nếu một dòng được chứng minh: nếu tồn tại chung một mệnh đề ở cả 2 vế thì coi như đúng.

–Bước 6:

+ Nếu một dòng không còn dấu liên kết tuyển và hội mà cả ở hai vế đều không có chung biến mệnh đề nào thì dòng đó không được chứng minh.

+ Một vấn đề được giải quyết một cách trọn vẹn nếu mọi dòng dẫn xuất từ dạng chuẩn được chứng minh.

Lưu ý:

Từ bước 2 đến bước 4 không cần làm theo thứ tự.

Chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

Các luật Logic cơ bản

Giải thuật Vương Hạo – Bài tập

1 COMMENT

 1. Bạn cho tôi hỏi, bài này p->q, q->r, r->s, p c/m p^s
  Theo Vương Hạo ra đúng hay sai. Tôi làm ra đúng. Nhưng làm theo Robinson thì lại sai.
  Theo Robinson
  p->q, q->r, r->s, p => p^s
   p->q, q->r, r->s, p, !(p^s)
   !pvq, !qvr, !rvs, p, !pv!s (kết hợp 1 và 3)
   q, !qvr, !rvs, !pv!s
   r, !rvs, !pv!s
   s, !pv!s
   !p

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.