Nghiên cứu kĩ thuật xử lí video số, ứng dụng vào theo vết và phân loại đối tượng

0

Hiện nay phần lớn lượng thông tin con người thu vào là dưới dạng hình ảnh. Thông tin dưới dạng hình ảnh là thông tin trực quan nên con người dễ dàng tiếp nhận nó. Với sự ra đời của nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại như là máy ảnh số, máy quay số, các máy thu hình, máy vi tính … thì lượng thông tin con người thu được ngày càng nhiều. Con người không chỉ muốn tiếp thu thông tin một cách thụ động mà phải biết xử lí nó, làm cho nó hữu ích hơn.

Do đó con người đã tiến hành nghiên cứu các phương pháp xử lí trên thông tin trực quan này để chúng ta có thể tiếp nhận tối đa lượng thông tin trực quan này. Việc xử lý ảnh số đã ra đời vào những năm 1960 với nhiều hướng khác nhau như là nén ảnh, nhận dạng …, trong khi đó việc xử lý video chỉ xuất hiện vào các thập kỷ gần đây cùng với sự ra đời của nhiều trang thiết bị kỹ thuật mới và hiện đại.

Ngày nay trên thế giới việc nghiên cứu về ảnh số và video số đã phát triển rộng rải. Các trường đại học đều có một ngành riêng để nghiên cứu vấn đề này gọi là ngành thị giác máy tính (computer vision). Tuy vậy vấn đề này vẫn còn mới ở Việt Nam vì thiếu các thiết bị hỗ trợ và tài liệu, và đây là một hướng phát triển mở nhiều hứa hẹn và cũng nhiều thách thức.

Hiện nay ở Việt Nam các hệ thống giám sát ở Việt Nam chưa phát triển lắm và chủ yếu vẫn dựa vào con người. Tuy nhiên trong vài năm nữa khi kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển thì các hệ thống giám sát này cũng sẽ phát triển theo. Việc nghiên cứu về xử lí video số ở trong khoa được tiến hành cách đây một năm với các đề tài về giám sát giao thông và theo vết đối tượng bằng lưới…

Với mong muốn tham gia vào hướng nghiên cứu còn mới này và giúp các hệ thống giám sát đạt hiệu quả cao hơn và giảm được chi phí con người chúng tôi thực hiện đề tài “nghiên cứu các kĩ thuật xử lí trên video số ứng dụng vào theo vết và phân loại đối tượng”.

Bài toán “theo vết và phân loại đối tượng” được chia thành hai phần. Ở đây chúng tôi tập trung vào nghiên cứu phần một đó là phần theo vết đối tượng.

Về theo vết đối tượng ta cần phải thực hiện các phần sau:

  • Rút trích đối tượng chuyển động. Trong phần này ta phải tách các đối tượng chuyển động ra khỏi khung cảnh.
  • Theo vết đối tượng. Với từng đối tượng ta phải lưu lại được quỹ đạo của chúng khi chúng vào vùng quan sát của ta

Về phân loại đối tượng, chúng ta phải phân biệt được các loại đối tượng trong khung cảnh quan sát của chúng ta. Ở đây là phân loại đối tượng là người đi bộ và các đối tượng khác như là xe…

Khóa luận gồm 5 chương

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan về video và các kĩ thuật xử lí video số: nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về video số và các kĩ thuật cơ bản nhất trong xử lí video số.

Chương 3: Ứng dụng vào bài toán theo vết và phân loại đối tượng: trong phần này ta sẽ áp dụng các kĩ kiến thức đã nghiên cứu được vào giải một bài toán trong xử lí video dó là theo vết đối tượng.

Chương 4: Cài đặt thử nghiệm

LEAVE A REPLY