IPv4 – Reserved Addresses

Loạt bài viết này được biên dịch từ tutorialspoint.com

0
213

Có một vài reserved IPv4 address spaces không thể được sử dụng trên internet. Các địa chỉ phục vụ cho mục đích đặc biệt và không thể được định tuyến ngoài Local Area Network.

Private IP Addresses

Mỗi lớp  của IP, (A, B & C) có một số địa chỉ dành riêng gọi là Private IP addresses. Các IP này có thể được sử dụng trong một mạng lưới, CLB, công ty và cá nhân với nó. Những địa chỉ không thể được định tuyến trên Internet, vì vậy các gói có chứa private addresses được giảm bởi Router.

Private IP Addresses

Để giao tiếp với thế giới bên ngoài, những địa chỉ IP phải có để được dịch sang một số địa chỉ IP công cộng sử dụng quá trình NAT, hoặc sử dụng máy chủ Proxy Web.

Mục đích duy nhất để tạo ra một phạm vi riêng biệt của địa chỉ là để kiểm soát chuyển nhượng đã được giới hạn địa chỉ IPv4. Bằng cách sử dụng một loạt địa chỉ riêng trong mạng LAN, yêu cầu các địa chỉ IPv4 đã giảm trên toàn cầu đáng kể. Nó cũng giúp trì hoãn việc cạn kiệt địa chỉ IPv4.

Lớp IP, trong khi sử dụng dải địa chỉ riêng tư, có thể được lựa chọn theo kích thước và yêu cầu của tổ chức. các tổ chức lớn hơn có thể chọn dải địa chỉ IP lớp A, các tổ chức nhỏ hơn có thể lựa chọn lớp C. Các địa chỉ IP có thể được tiếp tục phụ ghi và giao cho các phòng ban trong một tổ chức.

Loopback IP Addresses

Phạm vi địa chỉ IP 127.0.0.0 – 127.255.255.255 được dành riêng cho loopback, nghĩa là tự địa chỉ của máy chủ, còn được gọi là địa chỉ localhost. Địa chỉ loopback IP này được quản lý hoàn toàn bởi và trong hệ điều hành. Địa chỉ loopback, kích hoạt quá trình Server và Client trên một hệ thống duy nhất để giao tiếp với nhau. Khi một quá trình tạo ra một gói tin với địa chỉ đích là địa chỉ loopback, hệ điều hành lặp lại cho chính nó mà không có bất kỳ sự can thiệp của NIC.

Dữ liệu được gửi trên loopback được chuyển tiếp bởi hệ điều hành cho một giao diện mạng ảo bên trong hệ điều hành. Địa chỉ này là chủ yếu được sử dụng cho các mục đích như kiến trúc client-server thử nghiệm trên một máy duy nhất. Khác hơn thế, nếu một máy chủ có thể thành công ping 127.0.0.1 hoặc bất kỳ IP từ dãy loopback, ngụ ý rằng các phần mềm TCP / IP trên máy tính được nạp thành công và làm việc.

Link-local Addresses

Trong trường hợp một máy chủ là không thể có được một địa chỉ IP từ máy chủ DHCP và nó đã không được giao bất kỳ địa chỉ IP bằng tay, máy chủ có thể gán nó một địa chỉ IP từ một loạt các địa chỉ link-local reserved. Link address địa phương dao động từ 169.254.0.0 – 169.254.255.255.

Giả sử một đoạn mạng nơi mà tất cả các hệ thống được cấu hình để có được địa chỉ IP từ máy chủ DHCP kết nối với cùng một mạng. Nếu máy chủ DHCP không có sẵn, không có máy chủ trên phân khúc sẽ có thể giao tiếp với bất kỳ máy chủ khác. Windows (98 hoặc mới hơn), và Mac OS (8.0 hoặc mới hơn) hỗ trợ chức năng này tự động cấu hình các địa chỉ IP Link-local. Trong trường hợp không có DHCP server, mỗi máy chủ ngẫu nhiên chọn một địa chỉ IP từ phạm vi đề cập ở trên và sau đó kiểm tra để xác định bằng các phương tiện của ARP, nếu một số máy chủ khác cũng đã không được cấu hình chính nó với các địa chỉ IP. Một khi tất cả các máy đang sử dụng các địa chỉ liên kết cục của cùng một phạm vi, chúng có thể giao tiếp với nhau.

Các địa chỉ IP không thể giúp hệ thống để giao tiếp khi chúng không nằm trong cùng đoạn vật lý hay logic . Các IP này cũng không có khả năng định tuyến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here