Android – Thiết lập môi trường

0
75

Environment

Bạn sẽ được vui mừng khi biết rằng bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng Android của bạn trên một trong các hệ điều hành sau –

  • Microsoft Windows XP hoặc phiên bản mới hơn.
  • Mac OS X 10.5.8 hoặc phiên bản mới hơn với chip Intel.
  • Linux including GNU C Library 2.7 hoặc hơn.

Điểm thứ hai là tất cả các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng Android là tự do sẵn có và có thể được tải về từ trang Web. Sau đây là danh sách các phần mềm bạn sẽ cần trước khi bạn bắt đầu lập trình ứng dụng Android của bạn.

  • Java JDK5 hoặc phiên bản mới hơn
  • Android Studio

Set-up Java Development Kit (JDK)

Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của Java JDK từ trang web Java của Oracle – Java SE Downloads. Bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn để cài đặt JDK trong tập tin tải về, hãy làm theo các hướng dẫn để cài đặt và cấu hình các thiết lập. Cuối cùng đặt PATH và biến môi trường JAVA_HOME để chỉ đến thư mục có chứa java và javac, thiết lập java_install_dir / bin và java_install_dir tương ứng.

Nếu bạn đang chạy Windows và cài đặt JDK trong C: \ jdk1.8.0_102, bạn sẽ phải đặt đường dẫn file là C:\autoexec.bat.

set PATH=C:\jdk1.8.0_102\bin;%PATH%
set JAVA_HOME=C:\jdk1.8.0_102

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables. Sau đó, bạn sẽ cập nhật giá trị PATH và nhấn nút OK.

Trên Linux, nếu SDK được cài đặt trong /usr/local/jdk1.8.0_102 và bạn sử dụng C shell, bạn sẽ đặt các mã sau vào tập tin .cshrc của bạn.

setenv PATH /usr/local/jdk1.8.0_102/bin:$PATH
setenv JAVA_HOME /usr/local/jdk1.8.0_102

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Android studio, nó sẽ tự động biết nơi bạn đã cài đặt Java của bạn.

Android IDEs

Hiện có rất nhiều công nghệ tinh vi có sẵn để phát triển các ứng dụng Android. Các công nghệ quen thuộc, chủ yếu sử dụng các công cụ như sau:

  • Android Studio
  • Eclipse IDE(Deprecated)

Cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết, mời bạn theo dõi các bài viết tiếp theo trong chủ đề android.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here