Triển khai OCS – Access Edge

0

Mỗi máy chủ đang chạy Microsoft Office Communication Server có thể đảm nhận một hoặc nhiều vai trò khác nhau, gọi là role. Trong một role bao gồm rất nhiều thành phần chức năng con trong đó. Việc triển khai thực tế không yêu cầu phải triển khai tất cả các role, Với yêu cầu của tổ chức ta sẽ phải so sánh và chọn ra trong tổng số role cung cấp các role thích hợp.

Các Server Role:

  • Standar Edition Server Role
  • Front-End Server Role
  • Director Server Role
  • Conferencing Server Role
  • Achiving and CDR Server Role
  • Edge Server Role
  • Communicator Web Access Server Role(CWA)
  • Web Components Server Role
  • Mediation Server Role

Edge Server

Là một máy chủ thiết lập cho người dùng khả năng liên lạc và liên kết các người dùng bên ngoài của tổ chức. Người dùng bên ngoài có thể bao gồm người dùng của chính tổ chức này hoặc những người đang làm việc tại gia, hoặc là những đối tác bên ngoài và những người dùng này hoàn toàn có thể được mời vào tham gia các hội nghị trên hệ thống mạng của công ty có thể sử dụng các dịch vụ chat, đàm thoại IM, Live meeting web conferencing bằng cách dùng phần mềm Office Communicator và Live Meeting. Đồng thời cho phép user thực hiện chat trực tiếp với cộng đồng User IM trên môi trường Internet như: Yahoo Messenger, MSN, AOL (nếu có nhu cầu).

Edge Server có 3 thành phần sau:

– Access Adge Server: Validates và Forwards IM traffic giữa người dùng Internal và External.
– Web Conferencing Edge Server: Cho phép hợp nhất dữ liệu với những người dùng bên ngoài.
– A/V Edge Server: Cho phép hội nghị âm thanh, hình ảnh và A/V Peer-to-Peer Communication với những người sử dụng Communication 2007 bên ngoài.
Triển khai Access Edge cho người dùng các chi nhánh bên ngoài có thể sử dụng được dịch vụ OCS. Edge Server nên được đặt trong vùng Perimeter Network để người dùng bên ngoài tường lửa được gán quyền để truy cập vào hệ thống Office Communications Server. Trước khi triển khai ta phải lựa chọn topology phù hợp.
Video hướng dẫn

LEAVE A REPLY