Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016 – Phần 2

14
3883

Dành cho các bạn chưa xem phần 1

Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016

1.1        Cài đặt cấu hình Exchange 2016

1.1.1     Cấu hình Domain

Bước 1:  Đặt tên máy và IP đúng với mô hình triển khai đã đưa ra:

AD01.sinhvientot.net

IP: 10.10.10.11/24

MBDB01.sinhvientot.net

IP: 10.10.10.21/24

Bước 2: Cài đặt và thăng cấp Domain Controller

Ở mục này các bạn cần lưu ý, DSRM là một mode quan trọng cho phép sửa lỗi hệ thống AD hoặc restore dữ liệu và rất nhiều ứng dụng khác, vì vậy bắt buộc phải đặt Password

Password nên có chữ thường chữ hoa ký tự đặc biệt + số

Bước 3: cấu hình Reverse DNS

Mục đích để cấu hình cho phép phân giải ngược từ IP à Name

Bước 4: cấu hình firewall cho phép sử dụng các port liên quan tới Exchange bao gồm:

 • DNS: 53 – default
 • HTTP/HTTPS: 80/443 – ok
 • IMAP4: 143/993 –  ok
 • POP3: 110/995 -ok
 • SMTP: 25/587
 • ICMP

Như vậy khi login vào máy Mailbox chúng ta có thể phân giải DNS và kết nối các port cần thiết.

1.1.2     Prepare các thuộc tính schema trước khi cài đặt

Đây là bước bắt buộc phải thực hiện, như chúng ta biết Exchange có các thuộc tính mở rộng trên AD dành cho việc sử dụng email. Do vậy, các bước prepare chính là thực hiện thêm các thuộc tính cần thiết vào schema domain.

Để thực hiện, ta cần mount đĩa cài đặt vào máy DC hoặc máy dự định cài Exchange (đã join domain và login và domain với quyền enterprise admin) để thực hiện

Bước 1: cài đặt RSAT AD, với máy domain controller thì không cần cài đặt feature này

Bước 2: Prepare schema bằng dòng lệnh sau

.\setup.exe /Prepareschema /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Bước 3: Prepare AD bằng dòng lệnh sau

.\setup.exe /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:OKTOT

Bước 4: Prepare Domain bằng dòng lệnh sau

.\setup.exe /PrepareAllDomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Như việc tiến trình prepare đã hoàn tất

1.1.3     Cài đặt Mailbox Server Role

Bước 1: cài đặt các Role và feature cần thiết bằng dòng lệnh sau:

Install-WindowsFeature NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Lưu ý: cần login với user có quyền Enterprise admin hoặc Schema admin để cài đặt

Bước 2: cài đặt Unified Communications Managed API 4.0 Runtime

Bước 3: cài đặt Exchange 2016 Mailbox Role

Các bạn lưu ý, do architect của Exchange 2016 thay đổi nên khi cài chúng ta chỉ cài Mailbox Role.

Như vậy quá trình cài đặt đã hoàn tất, chúng ta đăng nhập vào trang quản trị theo đường link sau:

https://ip exchange host/ecp

user: oktot\administrator

1.1.4     Cấu hình căn bản

Các bước cấu hình căn bản bao gồm:

 • Tạo cấu hình Send Connector

Các bạn lưu ý ở mục Email Adress Policy. Mặc định hệ thống sẽ lấy domain name – username của bạn làm địa chỉ email, các bạn có thể chỉ định lại theo policy của công ty như Email Adress là họ tên @domainname hoặc có thể dùng một domain name khác

Sau khi chỉnh sửa xong các bạn có thể apply policy để các user có địa chỉ email mới.

 • Tạo Database Mailbox

Mặc định hệ thống sẽ tạo ra một Mailbox Database với tên ngẫu nhiên, chúng ta cần quy hoạch user về Databse theo tên để tiện cho mục quản lý về sau, các thao tác như sau

Các bạn lưu ý Database mặc định được cài đặt chỉ nên Dismount, nếu bạn muốn xóa hẳn thì cần một số thao tác để tránh ảnh hưởng tới hệ thống, tôi sẽ hướng dẫn ở một loạt bài khác

 

 • Tạo Users

Chúng ta cần tạo user để gửi nhận email

Thông thường với một user mới tạo (không phải chọn từ AD) chúng ta nên để yêu cầu change password ngay lần đầu đăng nhập để đảm bảo an toàn bảo mật

 • Tạo Distributed Group

Ta tạo group all, all toàn bộ user mailbox vào nhóm này

1.1.5     Gửi nhận email kiểm tra

Ta tiến hành đăng nhập với user lamct & cuonglc để gửi nhận email

Như vậy hôm nay tôi đã kết thúc bài Lab cài đặt cấu hình Exchange cơ bản ở đây, hẹn các bạn trong bài Lab kế tiếp (Nội dung bên dưới)

1.2        Hướng dẫn quản lý User, Group trong Exchange 2016

1.3        Hướng cấu cấu hình các Policy trong Exchange 2016

1.4        Hướng dẫn cấu hình sao phục hồi dữ liệu trong Exchange 2016

1.5        Hướng dẫn cấu hình High Availability cho Exchange 2016 bao gồm

1.6        Database Availability Group – DAG: cơ chế dự phòng cho Mailbox Database 1.7        Loadbalacing: Cơ chế dự phòng chia tải cho ứng dụng người dùng kết nối

1.8        Hương dẫn tính năng In-Place Hold trong Exchange 2016 và các Audit policy

Và cuối cùng, đây là Video Step by step

Phần 01:

Phần 02:

Xem thêm: http://sinhvientot.net/trien-khai-exchange-2016-tren-nen-tang-windows-server-2016-phan-3/

14 COMMENTS

 1. Chào bạn. Chỗ cơ quan mình chỉ có một máy chủ duy nhất và đã dùng làm Domain Controller. Liệu mình có thể cài đặt và cấu hình Mail Exchange Server lên máy chủ này luôn không hay phải dùng một máy khác hoặc máy ảo vậy ạ.

 2. chào bạn
  cho mình hỏi, trường hợp Domain đã cài sử dụng tên miền local (domain.local) giờ mình cài mail server domain.vn, thì vấn đề này giải quyết như thế nào ạ?
  thánks

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.