test
Monday, June 24, 2024

Tổng quan về Mail Exchange Server 2013- Phần 2

0
3.4. Cấu hình tính năng HA cho Exchange 3.4.1. DAG trên Exchange 2013 HA ( High Avaibility ) là tính năng sẵn sàng cao , nếu...

Tổng quan về Mail Exchange Server 2013

0
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ MAIL EXCHANGE 2013 1       Tổng quan về Mail Exchange 2013 1.1      Giới thiếu về Mail Exchange 2013 Microsoft Exchange  là một...

Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016 – Phần 4

3
1.1        Hướng dẫn cấu hình High Availability cho Exchange 2016 bao gồm Hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn cấu hình các mục...

Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016 – Phần 3

3
1.2        Hướng dẫn quản lý User, Group trong Exchange 2016 Phần trước: http://sinhvientot.net/trien-khai-exchange-2016-tren-nen-tang-windows-server-2016-phan-2/ Hi, welcome back. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và...

Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016 – Phần 2

14
Dành cho các bạn chưa xem phần 1 http://sinhvientot.net/trien-khai-exchange-2016-tren-nen-tang-windows-server-2016/ 1.1        Cài đặt cấu hình Exchange 2016 1.1.1     Cấu hình Domain Bước 1:  Đặt tên máy và IP đúng...

Triển khai Exchange 2016 trên nền tảng Windows Server 2016

2
Hôm nay sinhvientot.net gởi đến các bạn loạt bài về triển khai Exchange 2016, loạt bài này sẽ được thực hiện hoàn toàn trên hệ...

POPULAR POSTS