Tạo chữ nghệ thuật và hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa trong Word

0
6371

Ms Word cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: tạo hiệu ứng 3-D, cắt ảnh, thêm đường viền, tạo các hiệu ứng ánh sáng, thay đổi độ sáng/độ tương phản… tạo chữ nghệ thuật ….

Tạo chữ nghệ thuật (WordArt)

Các bước tạo chữ nghệ thuật

 • Bước 1: chọn vị trí cần chèn chữ nghệ thuật.
 • Bước 2: chọn tab Insert > nhóm Text > chọn WordArt, Word sẽ hiển thị danh sách các mẫu chữ nghệ thuật.

image002

Danh sách các mẫu chữ nghệ thuật

 • Bước 3: chọn mẫu chữ nghệ thuật cần tạo.
 • Bước 4: nhập vào nội dung chữ nghệ thuật cần tạo.

image004

Định dạng chữ nghệ thuật

 • Định dạng khung chữ, màu nền khung, kiểu đường viền khung, kiểu hiệu ứng khung: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng khung à chọn tab Format > nhóm Shape Style > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

image005

Giao diện nhóm Shape Style

Shape fill: định dạng kiểu màu nền cho khung chữ.

Shape Outline: định dạng kiểu đường viền cho khung chữ.

Shape Effects: định dạng kiểu hiệu ứng cho khung chữ.

 • Định dạng màu nền chữ, kiểu đường viền chữ, kiểu hiệu ứng chữ: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm WordArt Style > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

image006

Giao diện nhóm WordArt Style

Text Fill: định dạng kiểu nền cho chữ.

Text Outline: định dạng kiểu đường viền cho chữ.

Text Effects: định dạng kiểu hiệu ứng chữ.

 • Định dạng hướng chữ nghệ thuật, dóng hàng chữ trong khung: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Text > chọn các chức năng định dạng tương ứng.

image008

Giao diện nhóm Text

Text Direction: định dạng hướng chữ nghệ thuật.

Align Text: gióng hàng cho chữ nghệ thuật trong khung.

 • Canh chỉnh vị trí chữ nghệ thuật, định dạng khoảng cách giữa các đối tượng: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Arange chọn các chức năng định dạng tương ứng.

image009

Giao diện nhóm Arrange

Position: canh chỉnh vị trí chữ nghệ thuật so với dòng văn bản.

Wrap Text: canh chỉnh chế độ văn bản bao quanh chữ nghệ thuật.

Bring to front: chữ nghệ thuật hiển thị phía trên đối tượng khác.

Send to back: chữ nghệ thuật ẩn phía sau các đối tượng khác.

Align: gióng hàng cho chữ nghệ thuật.

Group: nhóm các đối tượng.

Rotate: quay, lật chữ nghệ thuật.

 • Điều chỉnh chiều cao, chiều rộng của chữ nghệ thuật: chọn chữ nghệ thuật cần định dạng, chọn tab Format > nhóm Size > chỉ định giá trị cho chiều rộng và chiều cao.

image011

Giao diện nhóm Size

Height: Điều chỉnh chiều cao.

Width: Điều chỉnh độ rộng.

Hiệu chỉnh các đối tượng đồ họa

Ms Word 2010 cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa ảnh như: tạo hiệu ứng 3-D, cắt ảnh, thêm đường viền, tạo các hiệu ứng ánh sáng, thay đổi độ sáng/độ tương phản…

Để hiệu chỉnh hình ảnh, thực hiện như sau: chọn hình ảnh cần hiệu chỉnh, vào tab Format, sử dụng các nhóm lệnh để hiệu chỉnh:

 • Nhóm Adjust: điều chỉnh độ sáng tối, độ tương phản.

image013

Giao diện nhóm Adjust

Brightness: điều chỉnh độ sáng.

Contrast: điều chỉnh độ tương phản.

Compress Pictures: dùng để nén ảnh.

Change Picture: thay đổi ảnh.

Reset Picture: khôi phục ảnh trở về trạng thái gốc.

 • Nhóm Picture Styles: các chế độ định dạng cho ảnh

image015

Giao diện nhóm Picture Styles

Picture Shape: chọn kiểu khung ảnh (chỉ có với đối tượng dạng ảnh).

Picture Border: chọn kiểu viền khung ảnh.

Picture Effects: chọn kiểu hiệu ứng cho ảnh.

 • Nhóm Arrange: canh chỉnh vị trí, khoảng cách giữa các đối tượng đồ họa.

image016

Giao diện nhóm Arrange

Position: chọn vị trí đối tượng so với dòng văn bản.

Text Wrapping: chọn chế độ dòng văn bản bao quanh đối tượng.

Align: gióng hàng các đối tượng được chọn.

Group/UnGroup: nhóm/bỏ nhóm các đối tượng được chọn.

Rotate: quay, lật các đối tượng.

 • Nhóm Size: điều chỉnh kích cỡ các đối tượng.

image018

Giao diện nhóm Size

Height: điều chỉnh chiều cao.

Width: điều chỉnh độ rộng.

Crop: cắt ảnh.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.