Cách thêm dòng, cột trong Word

1
7333

Khi làm việc với bảng biểu table thì việc thêm dòng cột khá thường hay gặp, và đây cũng là những thao tác căn bản dễ làm trong tất cả các phiên bản word phổ biến.  Oktot.net sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm dòng, cột trong Word  nhanh và tiết kiệm thời gian nhất.

  1. Thêm cột trong word
    Để thêm cột trong word các bạn chỉ việc đặt con trỏ chuột tại vị trí cột bất kỳ mà bạn muốn thêm ngay sau, hoặc ngay trước cột đó. Click Insert –> Insert Columns to the Right (Thêm 1 cột vào bên phải cột hiện tại)
    Tương tự, các bạn cũng có thể chọn lựa Insert Columns to the Left (Thêm 1 cột vào bên trái cột hiện tại)
  2. Tương tự việc thêm cột thì việc thêm dòng các bạn cũng đặt trỏ chuột vào dòng bạn muốn thêm trước hoặc sau.  Click chuột phải Insert –> Insert Rows Below (thêm 1 dòng vào dưới dòng hiện tại).
    Click Insert Rows Above (Thêm 1 dòng vào phía trên cột hiện tại).
  3. Một cách khác để thêm dòng nhanh chóng hơn, đặt con trỏ chuột ngay sau dòng bạn muốn thêm, ấn phím Enter, kết quả bạn đã thêm dòng mới thành công
  4. Ngoài ra các bạn cũng có thể copy dòng hoặc cột , sau đó paste ở dòng cuối cùng, hoặc cột cuối cùng của bảng biểu table.

Chúc bạn thành công!

1 COMMENT

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.