Hướng dẫn sử dụng laravel framework trên Windows

0
2015

Laravel là một framework rõ ràng và ưu việt cho việc phát triển web PHP. Giải thoát bạn khỏi mã spaghetti, nó giúp bạn tạo ra những …

Giới thiệu: Laravel là một framework rõ ràngưu việt cho việc phát triển web PHP. Giải thoát bạn khỏi mã spaghetti, nó giúp bạn tạo ra những ứng dụng tuyệt vời, sử dụng syntax đơn giản.

Đặc tính nổi trội:

  • Đơn giản: các chức năng của Laravel rất dễ hiểu và thực hiện. Nếu bạn đã hài lòng với sự đơn giản và dễ dàng của CodeIgniter thì bạn sẽ yêu thích ngay Laravel
  • Ngắn gọn: hầu hết các chức năng của Laravel hoạt động liên tục với cấu hình rất nhỏ, dựa vào các quy tắc chuẩn để giảm bớt code-bloat
  • Trình bày hợp lý: hướng dẫn sử dụng Laravel rất đầy đủ và luôn cập nhật. Nhà lập trình, người tạo ra framework luôn cập nhật tài liệu trước khi cho ra một phiên bản mới, đảm bảo những người học lập trình luôn luôn có những tài liệu mới nhất.

Các tính năng cơ bản:

·         Bundles: Ở laravel phiên bản 3.x, cung cấp một hệ thống đóng gói các module, với rất nhiều tính năng đi kèm.
·         Composer: Ở laravel phiên bản 4.x, được sử dụng như một công cụ quản lý với tính năng như thêm các gói cài đặt, các chức năng PHP phụ trợ cho Laravel có trong kho Packagist.
·         Eloquent ORM (object relation mapping): ánh xạ các đối tượng và quan hệ cơ sở dữ liệu, cung cấp các phương thức nội bộ để thực thi đồng thời cũng bổ sung các tính năng hạn chế về mối quan hệ giữa các đối tượng cơ sở dữ liệu. Eloquent ORM trình bày các bảng trong cơ sở dữ liệu dưới dạng các lớp, cung cấp thêm lựa chọn truy cập cơ sở dữ liệu trực tiếp mới mẻ hơn, chuyên nghiệp hơn.
·         Application logic: Là một phần của phát triển ứng dụng, được sử dụng bởi bộ điều khiển controllers.
·         Routes : Định nghĩa mối quan hệ giữa các đường dẫn (url), các liên kết (link) . Khi một liên kết được tạo ra bằng cách sử dụng tên của routes, thì một định danh liên kết thống nhất sẽ được tạo ra bởi laravel.
·         Restful Controller: cung cấp các tùy chọn để tách các logic phía sau các request HTTP POST, GET
·        Class auto loading: cung cấp việc tải tự động các class trong PHP, mà không cần include các class vào. Tùy thuộc vào yêu cầu các class cần thiết sẽ được nạp vào, hạn chế các class không cần thiết.
·         View: chưa các mã html, hiển thị dữ liệu được chỉ định bởi controller
·        Migrations: cung cấp một hệ thống kiểm soát các phiên bản lược đồ cơ sở dữ liệu (database scheme), làm cho web ứng dụng có khả năng tương tác phù hợp những thay đổi logic, các đoạn mã code của ứng dụng và những thay đổi cần thiết trong việc bố trí cơ sở dữ liệu, triển khainới lỏng và cập nhật các ứng dụng.
·      Unit Testing: đóng một vai trò quan trọng trong Laravel, Unit testting chứa rất nhiều các hệ thống unit testing, giúp phát hiện và ngăn chặn lỗi trong khuôn khổ nhất định. Unit Testing có thể đượcchạy thông qua tiện ích command-line.
·         Automatic pagination: Tính năng tự động phân trang được tích hợp vào Laravel giúp đơn giản hóa các nhiệm vụ thực hiện phân trang so với các phương pháp thông thường.
Bước 1: Dowload Composer: vào link sau https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe tải file về. Chạy file vừa tải về
image001
Bước 2: Nhấn Next-> Next -> Next
image003
Chọn thư mục cài đặt
image004
Lưu ý: ở lần này bạn cần chỉnh sửa đường dẫn. Nếu bạn dùng Xampp thì tìm đến đường dẫn của Xampp ví dụ: C:\xampp\php\php.exe (nếu bạn cài đặt Xampp trên ổ C), còn bạn dùng Wampp thì lưu đường dẫn : C:\wamp\bin\php\php5.5.12\php.exe
Sau khi chọn đường dẫn bạn tiếp tục cài đặt.
Bước 3: Mở cmd
image006
Bước 4: Gõ lệnh để di chuyển đến thư mục Xampp : cd C:/xampp/htdocs
  • Đối với Wampp bạn sử dụng lệnh : cd C:/wampp/www
image008
Bước 5: Tạo project framework laravel
  • Bạn gõ lệnh sau lên cmd : composer create-project laravel/laravel ten-project –prefer-dist
  • ten-project:  là tên mà bạn sẽ tạo cho project.

image010

image011

Project được tạo với tên là demo_laravel
image014
Để kiểm tra bạn start apache
image015
Vào đường dẫn : localhost/demo_laravel/public
image017
  • tạo thành công project framework Laravel của PHP
Chúc bạn thành công !

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.